Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Ημερίδα με θέμα τη λειτουργία και την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ημερίδα με θέμα τη λειτουργία και την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αύριο Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00πμ στην αίθουσα “Αλέξανδρος” (Εθνικής Αμύνης 1, τηλ. 2310270073).
Η ημερίδα, που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε στελέχη υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν θέσεις ευθύνης ή είναι χειριστές Ομάδων Διαχείρισης Έργου σε Διευθύνσεις που διενεργούν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

8:00-8:30 Έναρξη

8:30-9:30 Ενημέρωση για την νέα νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων
Β. Φωτοπούλου, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

9:30-10:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

10:00-12:30 Επίδειξη του Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και του υποσυστήματος HELPDESK
K. Τζανετόπουλος, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

12:30-13:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-15:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου