Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Ερώτηση ΚΚΕ για την απορρόφηση δύο τμημάτων της ΔΟΥ Κιλκίς από τη ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης – Τι απαντά το Υπουργείο Οικονομικών

Η ερώτηση του ΚΚΕ
"Θύματα της πολιτικής δραστικής περικοπής των δημοσίων δαπανών είναι και οι κάτοικοι της Π.Ε. Κιλκίς καθώς τα δυο σημαντικότερα τμήματα της Εφορίας Κιλκίς, το Ελεγκτικό και το Δικαστικό, συγχωνεύονται και απορροφώνται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων στην ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικό μετά από την συγχώνευση αυτή η ΔΟΥ Κιλκίς μετατρέπεται σε απλό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων.
Να σημειώσουμε ότι η διαδικασία αποδυνάμωσης των ΔΟΥ της ΠΕ. Κιλκίς, είχε ξεκινήσει με την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Γουμένισσας και απορρόφηση της από αυτήν του Κιλκίς.

Η επικείμενη μεταφορά του δικαστικού και του ελεγκτικού τμήματος της ΔΟΥ Κιλκίς στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν μεγάλες αποστάσεις ώστε να εξυπηρετηθούν, θα σπαταλούν χρόνο και θα επιβαρύνονται οικονομικά, ενώ αβέβαιο είναι και το εργασιακό μέλλον των υπηρετούντων υπαλλήλων στα δυο τμήματα που πρόκειται να καταργηθούν.

Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι τα λαϊκά στρώματα καλούνται να πληρώσουν τα ίδια την πολιτική της δραστικής περικοπής των δαπανών για την δημόσια διοίκηση, στα πλαίσια της λεγόμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας που ακολουθούν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αδιαφορώντας για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται απ' αυτή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην  
συγχωνευθούν τα δύο τμήματα της ΔΟΥ Κιλκίς και απορροφηθούν από τη ΔΟΥ Αμπελοκήπων Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αλλά να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους»

Η απάντηση του Υπουργείου«Α) Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, την δημιουργία νέων ευέλικτων μονάδων, καθώς και την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για την δραστηριοποίηση τους στον νευραλγικό τομέα των ελέγχων και για την ενίσχυση των Δικαστικών Τμημάτων, έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων και οι εξής διαρθρωτικές αλλαγές:

α) έχει ανασταλεί, συνολικό, μέχρι σήμερα, η λειτουργία εκατόν σαράντα οκτώ (148) Δ.Ο.Υ. και θα ανασταλεί η λειτουργία των υπόλοιπων είκοσι (20) Δ.Ο.Υ., που πρόκειται να συγχωνευτούν.

β) έχουν καταργηθεί εβδομήντα (70) Τμήματα Ελέγχου Δ.Ο.Υ. και έχει ανασταλεί η λειτουργία εβδομήντα ένα (71) Τμημάτων Δικαστικού αυτών και οι αρμοδιότητές τους έχουν περιέλθει, από 1.1.2012, κυρίως, στις Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην έδρα του νομού, με στόχο την δημιουργία ισχυρών φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών.

Β) Επισημαίνεται ότι η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα ολοκληρωθεί σταδιακό και στον σχεδιασμό για το τελικό σχεδόν στάδιο αυτής περιλαμβάνεται και ο περιορισμός των σημείων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης σε λιγότερες ενισχυμένες υπηρεσίες. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων δεν καταργούνται λόγω της σταδιακής αναδιοργάνωσης των Δ.Ο.Υ., αλλά κατά διαστήματα ανακατανέμονται ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως έχει γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο περιορισμός των σημείων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης σε λιγότερες ενισχυμένες υπηρεσίες δεν έχει κύριο στόχο την περικοπή των δημόσιων δαπανών αλλά, όπως προαναφέραμε, την δημιουργία ισχυρών φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών.

Γ) Προκειμένου με την αναδιοργάνωση αυτή να επιτευχθεί αφενός η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου η εστίαση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ στην εκτέλεση του κύριου έργου τους, διευρύνεται η δυνατότητα των πολιτών να διεκπεραιώνουν φορολογικές υποθέσεις εκτός Δ.Ο.Υ. αναβαθμίζονται σημαντικό οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και υλοποιούνται πολλές νέες, με απώτερο στόχο να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις Δ.Ο.Υ.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, μετά από την ολοκλήρωση των οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, θα εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, που πιθανόν θα προκύψουν από τις προαναφερθείσες οργανωτικές μεταβολές, τα οποία θα αντιμετωπιστούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου