Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ημερίδα στο Κιλκίς με θέμα: « Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας - Λεκάνες Απορροής Ποταμού Αξιού και Γαλλικού»

Πρόγραμμα Ημερίδας
« Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας - Λεκάνες Απορροής Ποταμού Αξιού και Γαλλικού» Κιλκίς, 28/05/2013
09:00 Προσέλευση

09:30 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

10:00 Εισηγήσεις

10:00 Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ και Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, Κ. Νίκα, Τμηματάρχης Ε.Γ.Υ., Υ.Π.Ε.Κ.Α.

10:20 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Σύντομη Ανασκόπηση.

- Στόχοι - Μεθοδολογία - Προστατευόμενες Περιοχές - Πιέσεις - Κατάσταση Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, Λ. Μπενσασσών, Εμ. Αθανασάκης

- Κατάσταση Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, Σ. Φώτη, Θ. Βασιλακάκη

- Περιβαλλοντικοί Στόχοι - Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων – Εξαιρέσεις, Εμ. Αθανασάκης, Λ. Μπενσασσών

11:30 Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων.

12:00 Διάλειμμα

12:30 Παρουσίαση ειδικών θεμάτων και προτάσεων για τη ΛΑΠ Αξιού – Γαλλικού

- Διασυνοριακά Ύδατα, Ελ. Κολοκυθά

- Πιέσεις, κατάσταση, συμπληρωματικά μέτρα και εξαιρέσεις Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων στις ΛΑΠ Αξιού και Γαλλικού, Η. Κουρκουλής.

- Κατάσταση των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων, συμπληρωματικά μέτρα και εξαιρέσεις Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων στις ΛΑΠ Αξιού και Γαλλικού, Σ. Φώτη, Θ. Βασιλακάκη

13:20 Τοποθετήσεις

- Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις

- Διευκρινίσεις ομιλητών

- Κλείσιμο Ημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου