Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Εξετάσεις για διπλώματα οδηγών ADR (Eπικίνδυνα Εμπορεύματα)

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 107037/459087/ 14-12-2012 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης αποφασίστηκαν τα εξής: 

Καθορίζουμε ως παρακάτω τις ημερομηνίες εξετάσεων, για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών (ADR) , που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα Εμπορεύματα για όλο το έτος (2013), στην αίθουσα ειδικών γραπτών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ως παρακάτω:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Δευτέρα 21/1/2013
Βασική
εκπαίδευση Α
Διόρθωση των Γραπτών της 21/1/2013
Τετάρτη 23/1/2013
Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ
Πέμπτη 24/1/2013
Ανανεώσεις Στ
Διόρθωση των γραπτών της 23 & 24/1/2013
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δευτέρα 22/4/2013
Βασική
εκπαίδευση Α
Διόρθωση των Γραπτών της 22/4/2013
Τετάρτη 24/4/2013
Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ
Πέμπτη 25/4/2013
Ανανεώσεις Στ
Διόρθωση των γραπτών της 24 & 25/4/2013
ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτέρα 8/7/2013
Βασική
εκπαίδευση Α

Διόρθωση των Γραπτών της 8/7/2013
Τετάρτη 10/7/2013
Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ
Πέμπτη 11/7/2013
Ανανεώσεις Στ
Διόρθωση των γραπτών της 10 & 11/7/2013
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΔευτέρα 23/9/2013
Βασική
εκπαίδευση Α
Διόρθωση των Γραπτών της 23/1/2013
Τετάρτη 25/9/2013
Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ
Πέμπτη 26/9/2013
Ανανεώσεις Στ
Διόρθωση των γραπτών της 25 & 26/9/2013
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Δευτερα21/10/2013
Βασική
εκπαίδευση Α
Διόρθωση των Γραπτών της 21/10/2013
Τετάρτη23/10/2013
Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ
Πέμπτη 24/10/2013
Ανανεώσεις Στ
Διόρθωση των γραπτών της 23 &  24/10/2013


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

Φανούλης  Κωνσταντίνος
ΠΕ Μηχανικών
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Σταματόπουλος  Ιωάννης
ΠΕ Ηλεκτ/γων
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Παπαζιώγας  Νικόλαος
ΤΕ Ηλεκτ/γων
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Σιέρρος  Περικλής
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Δεληγιάννης  Ιωάννης
ΤΕ Τεχν/γων
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Αδακτύλου  Φωτεινή
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Αντωνιάδης  Αναστάσιος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Μαγγανάρης  Γεώργιος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Τουτουνοπούλου  Στυλιανή
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Αγιαννίδης Χρυσόστομος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Ξυνός  Γεώργιος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Παπαευστρατιου  Ηλίας
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Βαμβακά  Ελένη
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Τσίγγος  Ιωάννης
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Λαφτσίδης  Αλέξανδρος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Τριανταφύλλου  Χρήστος
ΤΕ Μηχανικών
Δ/νση μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Από τον πιο πάνω πίνακα επιλέγονται υποχρεωτικά δύο υπάλληλοι (δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. του αρ. 3 της υ.α. 72572/2977/3-9-1997/ ΦΕΚ Β΄ 848/24-9-1997).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 
Τακαβάκογλου  Ζαφειρία
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Παπαδοπούλου  Γεσθημανή
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Αργυριάδου  Μαρία
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Βαραβαριώτου  Φωτεινή
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Ποτουρίδης  Ευάγγελος
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Ποπετσίδης  Χαρίλαος
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Κορίτσας  Αριστοτέλης
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Βραδή  Ουρανία
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Καρακυριαζή  Ευμορφία
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Αρζουμανίδης  Ισαάκ
ΠΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Ανασιτούδης  Γεώργιος
ΤΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Τζιγγίδου  Μαρία
ΤΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Παπαφυλάκης  Αναστάσιος
ΤΕ Πληρ/κής
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Από τον πιο πάνω πίνακα επιλέγεται ένας υπάλληλος (δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. του αρ. 3 της υ.α. 72572/2977/3-9-1997/ ΦΕΚ Β΄ 848/24-9-1997).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

Λασκάκη  Δέσποινα
ΤΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Ανατ. Θεσ/κης
Σαραφίδου  Ελισάβετ
ΔΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Τσιλφίδου  Ιωάννα
ΔΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Καλογεράκη  Μαλαματένια
ΔΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Τσιουκαρέλλα  Μαρία
ΔΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. & Επικ. Δυτ. Θεσ/κης
Τουρσίδου  Ιωάννα
ΔΕ Διοικητικού
Δ/νση Μετ. &Εεπικ. Δυτ. Θεσ/κης

Οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ , στις οποίες κοινοποιείται το παρόν , παρακαλούνται να υποβάλλουν δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων και για όλες τις εξεταστικές περιόδους του έτους , τις προβλεπόμενες καταστάσεις (άρθρο 3 παρ.6 και 7 της 60740/1027/95 απόφασης) και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου η εκάστοτε επιτροπή να προβαίνει στον έγκαιρο προγραμματισμό της κάθε περιόδου, που αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα πριν την κάθε εξέταση και συγκεκριμένα:

  • για τον Ιανουάριο, από την Δευτέρα 14 του μήνα έως Παρασκευή 18,
  • για τον Απρίλιο, από την Δευτέρα 15 του μήνα έως Παρασκευή 19,
  • για τον Ιούλιο, από την Δευτέρα 1 του μήνα έως Παρασκευή 5,
  • για τον Σεπτέμβριο, από την Δευτέρα 16 του μήνα έως Παρασκευή 20,
  • για τον Οκτώβριο, από την Δευτέρα 14 του μήνα έως Παρασκευή 18.

Για τον πιο πάνω προγραμματισμό παρακαλούνται οι προϊστάμενες αρχές των υπαλλήλων που έχουν επιλεγεί για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, να προβαίνουν στην άμεση ενημέρωση αυτών και την διευκόλυνση στο έργο τους, μιας και ο προγραμματισμός απαιτεί όλα τα μέλη της επιτροπής.   
Παρακαλούνται οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ να ενημερώνουν τους μαθητές τους πως κατά την προσέλευση τους σε κάθε εξεταστική  απαραιτήτως να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής υπηκόου Ε.Ε. ή ισχύουσα άδεια παραμονής για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύον διαβατήριο της χώρας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου