Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Επερώτηση της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα: «Οικοδόμηση πάνω σε ρέμα στην περιοχή επέκτασης Πυλαίας-συνοικισμός Μαλακοπής».
2) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” με θέμα: «Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Χαλκιδικής».
3) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Λειτουργία του ΧΥΤΥ Μαυροράχης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών 17ης/27-09-2012, Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης (Β΄ φάση)» προϋπολογισμού 4.288.048,79 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή εκτέλεσης των εγκεκριμένων έργων της 2ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος 2007-2013 ΄΄Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας΄΄.
Εισηγητής:Διονύσιος Ψωμιάδης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο: 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2012 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 6ο: 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2012: α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) ΤΕΟ.
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 7ο: 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έτους 2012 χρηματοδοτούμενου από: α) Ιδίους Πόρους και β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 8ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» έτους 2012.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης , Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 9ο: 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 2012: α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) ΤΕΟ (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας).
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Μεταβιβάσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2323/1995 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3377/ 2005 και του άρθρου 12 του Ν. 3557/ 2007.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Μετατροπή της με αριθ. 370/1991 άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών – Είδη Κυλικείου - σε συγγενή λόγω αιφνίδιου θανάτου του δικαιούχου.
Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σχολικού έτους 2012-2013.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση συμβάσεων για τα τροποποιημένα δρομολόγια και έγκριση υπογραφής νέων συμβάσεων για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σχολικού έτους 2012-2013.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 16ο: Γνωμοδότηση για το πρόγραμμα, δασοτεχνικών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου Π.Ε. Πέλλας έτους 2013 .
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης , Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Προγράμματος Δασοτεχνικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας & μη Δημόσιας Δασοπονίας, των Δασικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2013.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης , Αντιπεριφερειάρχης, Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 18ο: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Καλύβες - Γερακινή σχολικού έτους 2012-2013.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αριστοτέλη.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 20ο: Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς σε κατόχους επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση Επαγγελματικών Αδειών Λαϊκών Αγορών ως προς το είδος.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 22ο: Θεώρηση – Τοποθέτηση αδειούχων Παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών στις λαϊκές αγορές του Νομού Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Μάρκου Μπόλαρη και Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη.
Εισηγήτρια:Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου