Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

«Τήρηση Πρακτικών» στην Κύπρο από την NOTESIS

Συνεχίζεται η δραστηριοποίησης της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και δημοσίων σχέσεων «Μαρία Ν. Παρδάλη & συνεργάτες» στην Κύπρο, με την υλοποίηση της θεματικής ενότητας «σύγχρονες αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.» και τη διοργάνωση του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο «τήρηση πρακτικών», διάρκειας 15 ωρών.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:
Ÿη 1η απευθυνόταν στα Κοινοτικά Συμβούλια, υλοποιήθηκε στην αίθουσα σεμιναρίων του ξενοδοχείου HILTON park Nicosia και την παρακολούθησαν 15 Κοινοτικοί Γραμματείς.
Ÿη 2η απευθυνόταν στο Δήμο Λατσιών, υλοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λατσιών και την παρακολούθησαν 15 Δημοτικοί Γραμματειακοί Λειτουργοί.
Ÿη 3η απευθυνόταν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια Κύπρου), υλοποιήθηκε με την μέθοδο της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (σε ομάδες των 4, στους χώρους εργασίας των Ιδρυμάτων) και την παρακολούθησαν 12 ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί.
Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Σύμβουλος Επικοινωνίας κ.Νίκος Παρδάλης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύθηκε όλη η διαδικασία που ακολουθείται για τη σύγκληση μίας συνεδρίασης, με την επιλογή της κατάλληλης ημέρας και ώρας, την κατάρτιση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, την αποστολή της πρόσκλησης και την δημοσιοποίησή της.
Στην συνέχεια παρουσιάσθηκαν ο κανονισμός λειτουργίας ενός Συμβουλίου, ο «οδηγός» τήρησης των πρόχειρων και επίσημων πρακτικών, τα «σχέδια» συγγραφής των αποφάσεων και δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές για την οπτικοακουστική κάλυψη των συνεδριάσεων και την ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο.
Τέλος στην πρακτική άσκηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεων, προσαρμόζοντας τα στις δικές τους υπηρεσιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, παρέλαβαν δε cd-rom με 20 πρότυπα πρακτικών και 100 πρότυπα θεματικών αποφάσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου