Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Στην Α2 Εθνική Ανδρών το σωματείο ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ - Πρόγραμμα αγώνων

Στην Α2  Εθνική Ανδρών θα αγωνίζεται το σωματείο  ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ σύμφωνα με επιστολή της Ομοσπονδίας Χειροσφάιρισης Ελλάδος και η οποία συγκεκριμένα αναφέρει:

"Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της αναστολής δραστηριότητας του σωματεἱου "ΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ" και συμφωνα με τον ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, παρ. 8 της υπ. αριθμ: 43222/13.6.2012 Γενικής Προκήρυξης των Πρωταθλημότων περιόδου 2012-2013 την κενωθεἱσα θέση που δημιουργήθηκε στην Α2 Εθνική Ανδρών/ 2ος όμιλος, καταλαμβόνει η πρώτη επιλαχούσα ομάδα κατό σειρό βαθμολογἱας της αμέσως επόμενης κατηγοριας περιόδου 2011-2012 εκτός από τις ομόδες που ήδη έχουν προβιβαστεἱ κατηγορία.
Ως εκ τούτου το σωματεἱο ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ (ως ομόδα που κατέλαβε την 4η θέση στο πρωτάθλημα της Β Ανδρών/ 2oς όμιλος περιόδου 2011-2012) συμπληρώνει την κενωθεἱσα θέση του σωματεἱου ΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ της Α2 Εθνικής Ανδρών/ 2°ς όμιλος περιόδου 2012- 2013, αντικαθιστώντας το στην κλήρωση, στο πρόγραμμα της Α2 Εθνικής Ανδρών και στο Κύπελλο Ανδρών περιόδου 2012-2013."


 Πρόγραμμα αγώνων

17.11.2012
1η Αγωνιστική

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Γ.Σ. Δράμα '86

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Ο.Α. Καστοριάς24.11.2012
2η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Γ.Σ. Δράμα '86
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Σ. Δίας Πολίχνης01.12.2012
3η Αγωνιστική

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Ο.Α. Καστοριάς15.12.2012
4η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Ο. Ιωαννίνων22.12.2012
5η Αγωνιστική

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Ο. Φαίαξ

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Ο.Α. Καστοριάς12.01.2013
6η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Ο. Ιωαννίνων

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Γ.Σ. Δράμα '8619.01.2013
7η Αγωνιστική

Α.Ο. Ιωαννίνων
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Ο. Φαίαξ
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Ο.Α. Καστοριάς02.02.2013
8η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Ο. Φαίαξ09.02.2013
9η Αγωνιστική

Γ.Σ. Δράμα '86
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Ο. Ιωαννίνων
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Ο.Α. Καστοριάς16.02.2013
10η Αγωνιστική

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Ο. Φαίαξ
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης23.02.2013
11η Αγωνιστική

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Ο.Α. Καστοριάς09.03.2013
12η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών23.03.2013
13η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Ο. Φαίαξ

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ30.03.2013
14η Αγωνιστική

Α.Ο. Φαίαξ
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Ο.Α. Καστοριάς06.04.2013
15η Αγωνιστική

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Ο. Ιωαννίνων
Α.Ο.Α. Καστοριάς13.04.2013
16η Αγωνιστική

Α.Σ. Δίας Πολίχνης
Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης

Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών

Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης

Α.Ο. Ιωαννίνων
Γ.Σ. Δράμα '86

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Ο.Α. Καστοριάς20.04.2013
17η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Α.Ο. Φαίαξ
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης27.04.2013
18η Αγωνιστική

Ε.Γ.Σ.Ν. Ζαφειράκης
Α.Ο. Ιωαννίνων

Α.Σ. Μίλων Γιαννιτσών
Α.Σ. Δίας Πολίχνης

Γ.Α.Σ. Αρχέλαος Κατερίνης
Α.Μ.Σ. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Γ.Σ. Δράμα '86
Α.Ο. Φαίαξ

Α.Ο.Α. Καστοριάς
Α.Σ. Άρης Θεσ/νικης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου