Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής: "Τουρισμός και μεταλλεία, δύο ασυμβίβαστες δραστηριότητες"

Χωρίς την ύπαρξη κάποιας εμπεριστατωμένης μελέτης η εταιρεία El Dorado, η Κυβέρνηση και η Δημοτική αρχή προσπαθούν να πείσουν την τοπική κοινωνία ότι ο τουρισμός και οι επιχειρούμενες τεραστίου μεγέθους μεταλλευτικές δραστηριότητες (εξόρυξη-μεταλλουργία χρυσού) μπορούν να συνυπάρξουν στην Χαλκιδική. Η πρώτη μελέτη ενός ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα που ασχολείται με το θέμα είναι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η μελέτη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξορυκτική-μεταλλευτική δραστηριότητα θα έχει καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στον τουρισμό της Χαλκιδικής. Τα συμπεράσματα της μελέτης παραθέτουμε αυτούσια:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τουριστική ανάπτυξη, με τον τρόπο που συντελείται στην περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής έχει τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, ενός αναδυόμενου ʽbrand nameʼ και το στοιχείο της συμπληρωματικότητας σε ότι αφορά το τοπικό εισόδημα. Οι βασικοί πόλοι τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής είναι προσανατολισμένοι στις νέες αναδυόμενες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης αλλά και της μεγάλης ρωσικής αγοράς. Αυτή η τουριστική ανάπτυξη θα υποστεί καίριο πλήγμα δεδομένου της υποβάθμισης που θα υποστεί το τουριστικό προφίλ του προορισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία γίνεται προφανές, ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου εξόρυξης, στην έκταση που προβλέπεται σύμφωνα με τις διαθέσιμες παραδοχές (βλ. Παράρτημα), θα ξεπεράσει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, απαξιώνοντας τους περιβαλλοντικούς πόρους, και ως εκ τούτου και το συνολικό τουριστικό προϊόν. Παράλληλα δε, θα μεταβιβάσει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα στις επόμενες γενεές.
Εν κατακλείδι, η τουριστική ανάπτυξη στη Β.Α. Χαλκιδική θα υποστεί ισχυρότατο πλήγμα, απόρροια των ασυμβίβαστα με τον τουρισμό μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, με πλέον συνέπειες μη αναστρέψιμες για το τουριστικό μέλλον της περιοχής. Καθώς:
1. η συγκεκριμένη μεταλλευτική δραστηριότητα δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει σε βάθος χρόνου, τα σταθερά πολλαπλασιαστικά οφέλη της υφιστάμενης αλλά και της μέλλουσας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
2. εξόρυξη και ο τουρισμός είναι οικονομικές δραστηριότητες ασυμβίβαστες μεταξύ τους, δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί, το χαμένο εισόδημα των οικογενειακών τουριστικών επιχειρήσεων που θα πληγούν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. δε θα διασφαλισθεί στο παρόν και στο μέλλον η ποιότητα ζωής των τουριστών-επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων των παραθαλάσσιων και ορεινών περιοχών της συγκεκριμένης περιοχής.
4. δε θα αποκατασταθεί το πλήγμα που θα υποστεί η τουριστική φυσιογνωμία (προφίλ) της περιοχής αφού πλέον θα πληγεί ανεπανόρθωτα η εικόνα του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού.
Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι ο τουρισμός είναι μία από τις πολλές οικονομικές δραστηριότητες της Χαλκιδικής που θα πληγεί καταστροφικά και ανεπανόρθωτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου