Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Δράσεις από Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2011

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι κατά το έτος 2011 διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης του ως εξής:
1. Εκδόθηκαν 195 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
2. Χορηγήθηκαν 256 βεβαιώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο.
3. Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 272 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.
4. Χορηγήθηκαν και ανανεώθηκαν 2 άδειες προμήθειας χύμα σπορελαίων σε επιχειρήσεις τροφίμων.


5. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε:
Αρτοποιία: 17
Εμπορικά καταστήματα: 158
Εκπαιδευτήρια:36
Εστιατόρια-Ταβέρνες: 45
Ζαχαροπλαστεία: 2
Ιχθυοπωλεία: 88
Καταστήματα Ενδυμάτων και Υποδημάτων:103
Καφετερίες: 20
Κρεοπωλεία: 240
Κυλικεία: 3
Οπωροπωλεία: 73
Πρατήρια υγρών καυσίμων:158
Πτηνοτροφία: 1
Λαϊκές Αγορές 18
Σούπερ Μάρκετ: 67
Λοιπά: 50
Φαρμακεία: 10
Χονδρεμπόριο: 30
Bυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης:
Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 252
Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 161
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: 45
Παρασκευαστές συσκευαστές τροφίμων: 7
6. Πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι:
- σε 18 εμπορικές επιχειρήσεις ελέγχθηκε η ακρίβεια 78 μετρικών οργάνων μήκους-βάρους (ζυγοί-πλάστιγγες),
- σε 104 πρατήρια υγρών καυσίμων ελέγχθηκε η ακρίβεια 656 μετρικών οργάνων όγκου-επιφάνειας (αντλίες-μετρητές),
- σε λαϊκές αγορές ελέγχθηκε η ακρίβεια ζυγών,
- σε 9 καταστήματα πώλησης ξύλων καύσης ελέγχθηκε η ακρίβεια 11 μετρικών οργάνων μήκους – βάρους.
7. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 5533 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 10018 ζυγών, πλαστίγγων κ.λ.π. και σε 595 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 4231 αντλιών, μετρητών κ.λ.π.
Σε 46 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος 220 αντλιών υγρών καυσίμων.
8. Εξετάστηκαν για ελλιπές περιεχόμενο 198 προσυσκευασμένα προϊόντα.
9.Ελήφθησαν 307 δείγματα για εξέταση στο ΓΧΚ & το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (61 τροφίμων, 55 βιομηχανικών προϊόντων και 191 υγρών καυσίμων).
10. Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:
- Δείγματα τροφίμων: 11 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, 2 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ
- Δείγματα καυσίμων: 2 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, 3 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ- EYΦΛΕΚΤΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, 2 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ-EYΦΛΕΚΤΑ - ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ.
- Δείγματα βιομηχανικών ειδών: 23 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, 3 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ, 1 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ
11. Δεσμεύσεις:
Σε 3 επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν 170 τεμάχια βιομηχανικών προϊόντων (κεριά λαμπάδες ) διότι δεν έφεραν επί της συσκευασίας τους τις απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με την 7/2009 Αγ. Διάταξη. Τα προϊόντα αποδεσμεύτηκαν ύστερα από τακτοποίηση των ενδείξεων τους.
Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν 24 τεμάχια σκευών μαγειρικής (φόρμες, τηγάνια) διότι δεν έφεραν επί της συσκευασίας τους τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσεις στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Αγ. Διάταξη. Τα προϊόντα αποδεσμεύτηκαν ύστερα από τακτοποίηση των ενδείξεων τους.
Σε 2 επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν συνολικά 526 τεμάχια αναπτήρων φαντεζί λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους σύμφωνα με τις ΚΥΑ Ζ3-840/2004 & Ζ3-4106/2006.
Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν 215 τεμάχια βιομηχανικών προϊόντων (νερομπογιές) διότι δεν έφεραν επί της συσκευασίας τους τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την 7/2009 Αγ. Διάταξη.
Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν 142. 848 τεμάχια πεπιεσμένες χαρτοπετσέτες ως μη ασφαλή προϊόντα, βάση της ΚΥΑ Ζ3-2810/20-12-2004, σε συνέχεια εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Γεν. Γραμματείας Κατ/τη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
12. Διερευνήθηκαν 131 επώνυμες & 26 ανώνυμες καταγγελίες –παράπονα και επιπλέον 153 καταγγελίες παράπονα.
13. Διαπιστώθηκαν 29 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.
14. Διαπιστώθηκαν επιπλέον 23 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου
15. Διαβιβάστηκαν 139 στον αρμόδιο εισαγγελέα μηνυτήριες αναφορές.
16. Συντάχθηκαν χρηματικοί κατάλογοι 13 άμεσων προστίμων συνολικού ύψους 15000€ για αγορανομικές παραβάσεις και εφαρμογή του Ν.3668/2008.
17. Επιβλήθηκαν σε:
- 13 επιχειρήσεις άμεσα πρόστιμα, συνολικού ύψους 18000€ & σε 15 επιχειρήσεις άμεσα πρόστιμα ύψους 2000€ για κάθε μια, για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08
- 2 επιχειρήσεις πρόστιμα με απόφαση Γ.Γ.ΑΠ.ΠΕΡ. , συνολικού ύψους 14000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3377/2005
- 5 επιχειρήσεις πρόστιμα με Απόφαση Γ.Γ.ΑΠ. ΠΕΡ. συνολικού ύψους 41.000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 802/72, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/2005 και τον Ν. 3557/2007.
- 2 εισηγήσεις για επιβολή πρόστιμο με Απόφαση Γ.Γ.ΑΠ. ΠΕΡ. , συνολικού ύψους 31000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 802/72, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/2005 και τον Ν. 3557/2007.
- 6 επιχειρήσεις πρόστιμα με 6 Αποφάσεις Αντπεριφερειάρχη συνολικού ύψους 74000€, για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν.3668/08
- 13 επιχειρήσεις πρόστιμα με 13 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη συνολικού ύψους 199.655,10€ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης σύμφωνα με το Ν. 2093/92.
- 51 επιχειρήσεις πρόστιμα με 49 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη συνολικού ύψους 141.000€ για μη κανονικά-μη ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/06.
Καταστροφές: (αθροιστικά ανά αιτία):
Σε 1 επιχείρηση καταστράφηκαν ως μη ασφαλή τρόφιμα 13,5 κιλά αναψυκτικών τα οποία ήταν αλλοιωμένα βάση γνωμάτευσης του ΓΧΚ
Λοιπές διοικητικές παρεμβάσεις (αθροιστικά ανά αιτία):
Πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια αίτησης της υπευθύνου επιχείρησης, υπό τον διοικητικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας καταστροφή 600 κιλών τροφίμων λόγω υπέρβασης του χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους.
• 1 εισήγηση για επιβολή προστίμου ύψους για αγορανομικές παραβάσεις , διενέργεια εκπτώσεων , με τον Ν. 3557/2007
• 2 εισηγήσεις για επιβολή προστίμου ύψους 2000€, για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με την διάταξη 07/2009 σε συνδυασμό με την αρ. 1814/18-6-06-2010 ΥΑ
• 3 επιδόσεις εγγράφων
Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 517.655,1€
18. Άλλα άξια αναφοράς:
Οι έλεγχοι και δειγματοληψίες βιομηχανικών προϊόντων (κοσμημάτων, ψευδοκοσμημάτων, χαρτικών, καθαριστικών, υποδημάτων, ξυλείας, παιχνιδιών, ειδών παιδικής φροντίδας, χρωμάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων κ.α.) πραγματοποιούνται βάση προγραμματισμού μεταξύ Γεν. Γραμματείας Κατ/τη του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΓΧΚ.
Έλεγχοι και δειγματοληψίες αλκοολούχων ποτών, κατά την θερινή τουριστική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν από μεικτά συνεργεία ελέγχου της Υπηρεσίας μας με υπαλλήλους της Γ΄ ΧΥ Θεσ/νίκης του ΓΧΚ και βάση προγραμματισμού μεταξύ της Γεν. Γραμματείας Κατ/τη του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δ/νσης Αλκοόλης Οίνου Ζύθου του ΓΧΚ.
Κατά την περίοδο της σαρακοστής και της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και βάση προγραμματισμού της Γεν. Γραμματείας Κατ/τη του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σχετικοί με την ασφάλεια και την ποιότητα των προς διάθεση στην κατανάλωση διακοσμητικών κεριών / λαμπάδων, τροφίμων και καυσίμων.
Κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ελεγχτές της Υπηρεσίας μας για την σωστή διάθεση των προϊόντων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε αυτή.
Κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σχετικοί με την ασφάλεια των προς διάθεση στην κατανάλωση διακοσμητικών κεριών, παιδικών ενδυμάτων και αλκοολούχων ποτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου