Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

«Προγράμματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη για όλους»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς, συνεχίζει με συνέπεια τη λειτουργία του από το 2007 έως σήμερα με πάνω από 3.000 επισκέπτες, κυρίως νέους και μαθητές, να γνωρίζουν τις δράσεις και τα προγράμματά του. Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Η νέα αυτή δράση αφορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), που τώρα είναι ανοιχτά σε όλους. Ειδικότερα, στα ΚΠΕ συγκροτείται πλέον ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον και δημιουργούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στην οικογένεια ως μονάδα (ενήλικα και ανήλικα μέλη της), τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - ως ενήλικες αλλά και ως «δασκάλους»- καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής εμβέλειας του κάθε ΚΠΕ.
Στόχος είναι να κινητοποιηθούν εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, έφηβοι αλλά και όλη η τοπική κοινωνία κάθε περιοχής και να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσεις για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης ενώ έμφαση θα δοθεί στη βιωματική μάθηση, στην ενεργητική δραστηριότητα επί των πραγμάτων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη όπου θα συγκεντρωθεί το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί έως σήμερα στα ΚΠΕ καθώς και του υλικού που θα παραχθεί σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Τέλος, άριστες πρακτικές είτε ενηλίκων, είτε μαθητών και εκπαιδευτικών του προγράμματος θα αναδεικνύονται με σύνδεση στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα για την ανάδειξη της αριστείας των εκπαιδευτικών.
Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν βάσει της Πρόσκλησης: «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία», η οποία δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου