Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

OLIVE CHALLENGE: Η κορυφαία διάκριση για την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα

Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE διοργανώνεται από τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού καινοτομίας OLIVE CHALLENGE είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα της Ελλάδας, τόσο του ελαιολάδου, όσο και των άλλων προϊόντων της ελιάς, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα.

Το ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι όπως το περιέγραψε ο Όμηρος, έχει χαρακτηρισθεί εθνικό προϊόν και η παραγωγή του απασχολεί 600.000 περίπου οικογένειες. Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα, με βάση τον όγκο της παραγωγής, ενώ η καλλιέργεια εκτείνεται σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια.

Η ελληνική επιτραπέζια ελιά κατέχει επίσης, σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά. Όλα τα προϊόντα της ελιάς προσδίδουν μια δυναμική προοπτική για την δημιουργία υπεραξίας από την ανάπτυξη μιας «ενδιάμεσης» καινοτόμου οικονομίας. Η δημιουργία σύγχρονων λύσεων, καινοτόμων μεθόδων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στα στάδια της καλλιέργειας, της παραγωγής, της τυποποίησης και της προβολής, διακίνησης, διάθεσης και εξαγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω απ’ αυτά, θα στηρίξουν την ανάπτυξη της οικονομίας του τομέα.

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι και έχουν συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την ένταξη των δημιουργών τους στην επιχειρηματική κοινότητα. Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE θα φέρει για πρώτη φορά κοντά, με ουσιαστικό τρόπο, τον ελαιοκομικό τομέα με το startup οικοσύστημα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η «ΦΙΛΑΙΟΣ» δίνει βήμα και υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα, ομάδες, φορείς και οργανώσεις του ελαιοκομικού τομέα να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν δράσεις καινοτομίας.

Στόχοι της πρωτοβουλίας OLIVE CHALLENGE είναι:
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ και η ΕΝΙΣΧΥΣΗ της καινοτομίας στον ελαιοκομικό τομέα.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων υπηρεσιών και προϊόντων από την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών για το ελαιόλαδο, την ελιά και τα άλλα ελαιοκομικά προϊόντα.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός ενδιάμεσου κρίκου της οικονομίας που θα συνδέει την παραγωγή του ελαιολάδου και της ελιάς με τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς.

Η ΑΥΞΗΣΗ των θέσεων εργασίας στον τομέα.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ευκαιριών για την αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή.

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ της αγοράς των προϊόντων του ελαιοκομικού τομέα με την ερευνητική κοινότητα .

Η ΔΙΑΔΟΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο της ελληνικής αγροδιατροφής, ξεκινώντας από το εμβληματικό προϊόν του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ του brand του ελαιολάδου και της ελιάς ως βιώσιμων και σύγχρονων προϊόντων βασικών συστατικών της μεσογειακής διατροφής με διεθνείς προδιαγραφές σε ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία.

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς.

Πυλώνες της πρωτοβουλίας OLIVE CHALLENGE είναι οι εξής:

Ο διαγωνισμός καινοτομίας.

Η επώαση (incubation) επιχειρηματικών ομάδων.

Οι εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης των startup και εν δυνάμει startup επιχειρήσεων με την αγορά, την ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Πιο αναλυτικά, οι πυλώνες της πλατφόρμας καινοτομίας OLIVE CHALLENGE περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:

Διαγωνισμός καινοτομίας
Στόχος του διαγωνισμού καινοτομίας OLIVE CHALLENGE είναι να προσκαλέσει φυσικά πρόσωπα και ομάδες, που έχουν πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, ιδέες για βελτίωση ή/ και εξέλιξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης, προώθησης, διακίνησης, διανομής, εξαγωγής, προστασίας περιβάλλοντος, στρατηγικής μάρκετινγκ, υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων των προϊόντων καθώς και σε οποιοδήποτε άλλη φάση της παραγωγής ή των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα, να καταθέσουν επιχειρηματικές προτάσεις.

Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή και επιλέγονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι ομάδες, που θα συμμετάσχουν στον τελικό στάδιο του διαγωνισμού παρουσιάσεων (Demo-Day).

Οι νικητές του διαγωνισμού κερδίζουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα υποστήριξης OLIVE CHALLENGE, προκειμένου να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού περιλαμβάνουν: 

Προκήρυξη διαγωνισμού (call for proposals)

Επικοινωνία του διαγωνισμού

Κατάθεση των προτάσεων

Προ-αξιολόγηση των προτάσεων

Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τις επιλεγμένες ομάδες

Kαθοδήγηση και προετοιμασία των ομάδων που έχουν προεπιλεγεί για την συμμετοχή τους στην τελική φάση του Διαγωνιστικού μέρους του OLIVE CHALLENGE

Demo-Day: Τελική Αξιολόγηση των προτάσεων και ανάδειξη των νικητών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επώασης

Επώαση (incubation) επιχειρηματικών ομάδων
Το πρόγραμμα επώασης των επιχειρηματικών ομάδων έχει διάρκεια 6 μηνών (Απρίλιος - Ιούλιος, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018), κατά την διάρκεια των οποίων οι δημιουργοί των ιδεών/ προτάσεων παρακολουθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και δέχονται υποστήριξη από τους μέντορες του OLIVE CHALLENGEγια την ανάπτυξη των προϊόντων τους και την εξέλιξη της επιχειρηματικής ιδέας τους.

Εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρηματικότητας
Κατά την διάρκεια του εξάμηνου προγράμματος υποστήριξης, οι δημιουργοί των ιδεών/ προτάσεων, παρακολουθούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, που υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει κυρίως τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Η αγορά των ελαιοκομικών προϊόντων

Ηγεσία

Βιωσιμότητα

Βασικές αρχές Νομικών Θεμάτων και Λογιστικής

Επικοινωνία και Μάρκετινγκ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου

Προετοιμασία παρουσιάσεων (pitching) για προσέλκυση επενδυτών, και
Κάθε άλλη ενότητα σχετική και χρήσιμη για τις προτάσεις που θα επιλεγούν

Η «ΦΙΛΑΙΟΣ», τα Μέλη και οι συνεργάτες της, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας, και όχι μόνον, συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, συνεισφέροντας με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους.
Υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων

Στο στάδιο αυτό η «ΦΙΛΑΙΟΣ» συνεισφέρει ενεργά, συμμετέχοντας στην επιχειρηματική καθοδήγηση και το mentoring των συμμετεχόντων, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τεχνικά θέματα της αγοράς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας, παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης των προϊόντων της ελιάς. 

Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα καταφέρουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους δίνοντας λύσεις στις πραγματικές ανάγκες τις αγοράς και αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματός τους.

Εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης των συμμετεχόντων που έχουν διακριθεί με την αγορά και την ερευνητική κοινότητα

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρηματικών ομάδων, η δικτύωση με σημαντικούς stakeholders και επιχειρήσεις του χώρου της αγροδιατροφής, του ελαιολάδου, της startup κοινότητας, της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνικής οικονομίας και κατά συνέπεια η δημιουργία του ανθρώπινου οικοσυστήματος, το οποίο θα στηρίζει και θα αναπτύσσει την πρωτοβουλία.

Η διάδραση των συμμετεχόντων με άλλες επιχειρήσεις, φορείς και επαγγελματίες της αγοράς (με B2B event, study visits κλπ.) θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των ιδεών/ προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην εξασφάλιση πιθανών πελατών για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσουν. Αντίστοιχα, η σύνδεση με ερευνητικούς φορείς ενισχύει την υιοθέτηση σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λύσεων που ετοιμάζουν οι υφιστάμενες ή μελλοντικές startup.

Η «ΦΙΛΑΙΟΣ» διοργανώνει εκδηλώσεις γνώσης και δικτύωσης, στις οποίες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής διασυνδέουν τις startup με την πραγματική αγορά.

Υποστήριξη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση (access to finance)
Το τελικό στάδιο υποστήριξης των επιχειρηματικών ομάδων αφορά στη διαδικασία εύρεσης χρηματοδότησης, η οποία αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις. Με μια δομημένη συστηματική υπηρεσία η ομάδα του OLIVE CHALLENGE προσφέρει ενημέρωση για τους τρόπους με τους οποίους οι startup μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποστήριξη για να σχεδιάσουν μια σωστή επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική.

Υπεραξία στην συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει το δίκτυο των δομών και υποψήφιων επενδυτών της Πλατφόρμας Καινοτομίας στους οποίους απευθύνονται οι επιχειρηματικές ομάδες για να διερευνήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Κατά την διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης, η ομάδα του OLIVE CHALLENGE προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη στις startup σε θέματα στρατηγικής προσέλκυσης κεφαλαίων και προετοιμασίας της παρουσίασης της επιχειρηματικής τους ιδέας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας.

Χρονοδιάγραμμα

Κατάθεση προτάσεων από 7 Φεβρουαρίου 2020

Αξιολόγηση 10-14 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 17 Φεβρουαρίου 2020

Demo-Day 8 Μαρτίου 2020

Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης 1 Απριλίου 2020 και λήξη 31 Οκτωβρίου 2020Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου