Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Κιλκίς: Επιχορήγηση 15.000 ευρώ για την ανακατασκευή των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων

Δελτίο τύπου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς αφού προσκλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, συνεδρίασε δημόσια στις 30 Οκτωβρίου 2019, στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς, προκειμένου να συζητήσει για το θέμα "Έγκριση αίτησης έκτακτης επιχορήγησης 15.000 ευρώ για την ανακατασκευή των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων".

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος για το παραπάνω θέμα είπε ότι για την ασφάλεια των μαθητών είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων του 1ου - 3ου Γυμνασίου, του 2ου Γυμνασίου - 2ου ΓΕΛ και 1ου Γενικού Λυκείου - 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κιλκίς.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση αίτησης έκτακτης επιχορήγησης 15.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αίτησης έκτακτης επιχορήγησης 15.000 ευρώ για την ανακατασκευή των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου