Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης Τουρκικής γλώσσας στο Κιλκίς

Ξεκινάει στο Κιλκίς πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τίτλο: «Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας - Τούρκικη γλώσσα», διάρκειας 50 ωρών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων για επικοινωνία στην τούρκικη γλώσσα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στις απαιτήσεις της κοινωνικής, εργασιακής και οικονομικής ζωής. 

Επιπρόσθετος στόχος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολιτισμικής ενσυναίσθησης που διευκολύνουν την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άτομα από άλλες χώρες.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ: http://www.inegsee.gr/aitisi

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα δείτε εδώ: http://bit.ly/2o3xoZW

Για πληροφορίες επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια, τηλ.: 2331075673 & 2331024424, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

ΕΣΠΑ - "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"
https://empedu.gov.gr/

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου