Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΣ Κιλκίς: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Σχολή Διαιτησίας

Υπογράφει ο Νικόλαος Τσαμπαζάκης 
Εκπαιδευτής Διαιτησίας Ε.Π.Ο. 
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Κιλκίς
Από το Τμήμα Εκπαίδευσης Διαιτησίας της Ε.Δ./Ε.Π.Σ. Κιλκίς, ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων, από τους ενδιαφερομένους, για την συμμετοχή στην νέα σχολή ανάδειξης Διαιτητών Ποδοσφαίρου που πρόκειται να λειτουργήσει.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής περιλαμβάνει:

α) Εκμάθηση των Κανόνων του Παιχνιδιού.

β) Διοικητικές εργασίες αγώνα.

γ) Εξετάσεις ιατρικές και φυσικής κατάστασης .

δ) Γραπτές εξετάσεις επί των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Π.Ο., οι υποψήφιοι νέοι διαιτητές θα πρέπει να είναι ηλικίας από δεκαέξι (16) έως τριάντα πέντε (35) ετών. Επίσης θα πρέπει να είναι απόφοιτοι γυμνασίου, τουλάχιστον, ενώ οφείλουν να καταθέσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2019

Πληροφορίες:

α. Πέτρος Κωτούλας (τηλ. 6948591911)

β. Νίκος Βασιλειάδης (τηλ. 6977092527) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου