Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020.

2. Καθορισμός δημοτικών τελών οικον. Έτους 2020.

3. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

4. Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Β΄ τριμήνου

5. Ανάκληση των αριθμό 55/2019 και 56/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας».

7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Εργασίες συντήρησης του Λυκείου Πολυκάστρου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης».

8. Αποδοχή της Τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002880 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

9. Έγκριση της (3ης) Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, οικονομικού έτους 2019. 

Επίσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 19.00, με θέμα, "Έκθεση – απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2018» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)». 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου