Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Εγκρίθηκε η πρόταση «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου και Αξιούπολης από τις πηγές Παίκου»

Δελτίο τύπου Δήμου Παιονίας
Εγκρίθηκε από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας η υποβολή της πρότασης «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου και Αξιούπολης από τις πηγές Παίκου» για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Η επικαιροποιημένη μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Παιονίας και η ΔΕΥΑ είναι ύψους 4.750.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το εν λόγω πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο δήμος μας.

Πλέον και αφού έχει ολοκληρωθεί ήδη η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, το έργο της μεταφοράς νερού από το Πάικο στο Πολύκαστρο μπαίνει στην τελική ευθεία εντασσόμενο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την χρηματοδότηση του.

Η δημοτική αρχή Παιονίας θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου αυτού αφού πρώτα έρθει σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία της Κάρπης έπειτα από δημόσια διαβούλευση.

Η μεταφορά νερού από τις πηγές Παίκου θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολούσε την περιοχή μας με την βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας του πόσιμου νερού για τους δημότες μας.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας ενέκρινε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παιονίας και της ΔΕΥΑ Παιονίας για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης από τον οικισμό Λιμνοτόπου μέχρι τον οικισμό Άσπρου. Το έργο αυτό γίνεται με την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 248.000 ευρώ.

Με την παρέμβαση αυτή θα υδροδοτηθεί συμπληρωματικά ο οικισμός του Άσπρου κατά την διάρκεια του θέρους και θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών σε νερό. Έτσι, θα δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματα επάρκειας σε νερό του οικισμού που συχνά στο παρελθόν υπήρξε διακοπή υδροδότησης. Το έργο σκοπεύει στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, την προστασία της δημόσιας υγείας, την επάρκεια νερού για θέματα πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση ποιοτικού νερού στους δημότες.

Ακόμη βρίσκεται υπό δημοπράτηση το έργο της κατασκευής αγροτικής οδοποιίας ύψους 639.800 ευρώ για την «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς» ευρώ μήκους 3.525μ με χρηματοδότηση από το Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεις».

Ο Δήμος Παιονίας έχει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την γενικότερη ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και φυσικά την πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ζητούμενο είναι να στηρίξουμε τους αγρότες μας ώστε να δημιουργήσουν τις βάσεις της ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε έτοιμη και ώριμη την μελέτη για το εν λόγω έργο το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολο του από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ανεμπόδιστη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων.

Τέλος, εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας η δημοπράτηση για το έργο του βιολογικού καθαρισμού Γουμένισσας για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των τεχνητών υγροβιοτόπων για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του οικισμού σε συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων με τελικό στόχο την προστασία υπόγειου ορίζοντα και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου