Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Παζαρτζικλής: Περί "βολικών" και "άβολων" ημερομηνιών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Επιστολή του δημοτικού συμβούλου Κιλκίς της μείζονος μειοψηφίας Λάζαρου Παζαρτζικλή, προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς Δημήτριο Κυριακίδη 
"Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Κάθε φορά, που ορίζεται συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για ημέρα είτε πλησίον αργίας (όπως π.χ. η Δευτέρα 7.1.19, τ’ Αγιαννιού) είτε ταυτόχρονης διοργάνωσης σημαντικών εκδηλώσεων της πολιτικής κοινωνικής και αθλητικής ζωής του τόπου, είτε γενικώς ξεχωριστής για οποιαδήποτε αιτία παρατηρείται το φαινόμενο μη προσελεύσεως όλων των δημοτικών συμβούλων λόγω αντικειμενικών κωλυμάτων κάθε φορά και διαφορετικών συναδέλφων. 


Που σημαίνει, ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών κατά τις οποίες θα είναι εφικτή η προσέλευση όλων των δημοτικών συμβούλων, με μοναδική βάσιμη αιτία μεμονωμένων απουσιών την ανωτέρα βία. 

Αν η επιλογή μιας από τις προαναφερθείσες μη «βολικές» ημερομηνίες ήταν συγκυριακή δεν θα υφίστατο κανένα θέμα. Τελευταία, όμως, παρατηρείται, ότι ο ορισμός τέτοιων «άβολων» ημερομηνιών για συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί... τον κανόνα που δημιουργεί ερωτηματικά για το πόσο «συμπτωματική» ή «τυχαία» είναι η σχετική επιλογή. 

Εκφράζοντας την διαμαρτυρία μου γι’αυτό, σας ζητώ να μεριμνήσετε, ώστε στο εξής οι συνεδριάσεις να διεξάγονται σε ημερομηνίες «βολικές» για όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ώστε και να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν οι απουσίες και να μην πλανώνται υπόνοιες περί σκοπιμοτήτων ως προς την επιλογή των ημερομηνιών. 

Το ανωτέρω αίτημα διατυπώνω επικαλούμενος και την ευαισθησία σας ως προς την ισοτιμία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την οποία επιτάσσει η δημοκρατική λειτουργία και δεοντολογία."

Κιλκίς, Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου