Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, στις 7 Ιανουαρίου 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 7 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ.»

Θέμα 2ο Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 και έγκριση τεκμηρίωσης εσόδων - εξόδων, οικονομικού έτους 2019, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ.»

Θέμα 3ο Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς''

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς»Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου