Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [35η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στον οικισμό Νέου Γυναικοκάστρου της Τ.Κ. Νέου Γυναικοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 4ο
Ορισμός θέσεων αποεπιβίβασης έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο Τοποθέτηση στεγάστρου έμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γ.Ε.Λ. Κιλκίς - 1ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Έγκριση ή μη Άδειας ίδρυσης για το κατάστημα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SUPER MARKET))" που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης της εταιρείας: "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 7ο Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2019, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς"

Θέμα 8ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: "Υπογειοποίηση καλωδίων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ3/2017 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Έγκριση υλοποίησης και εξειδίκευση πίστωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο: "Χριστουγεννιάτικο Χωριό Δήμου Κιλκίς από 21 έως 31 Δεκεμβρίου 2018" [Αρ. Μελέτης: ΤΟΑ 37/2018 / Π/Υ: 22.500,00€ - ΚΑΕ: 15.6471.0109 "Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου