Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Εκπαίδευση εθελοντών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γουμένισσας

Δελτίο τύπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γουμένισσας
Στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της κατάρτισης των Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.) που είναι ενταγμένες στο Μητρώο στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στον τομέα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (και όχι μόνο) η Π.Υ. Γουμένισσας (ως Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) προχώρησε στην εκπαίδευση μελών του «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ – ΤΟ ΠΑΪΚΟ» κατά το χρονικό διάστημα από 18 – 04 – 2018 έως και 30 – 04 – 2018. 

Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στους τομείς«Δασοπυρόσβεσης & Δασοπροστασίας» διάρκειας πενήντα δύο (52) ωρών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Υ. Γουμένισσας με εκπαιδευτές – εισηγητές Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της Υπηρεσίας.

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε πανελλαδική γραπτή και πρακτική εξέταση των εκπαιδευομένων καθώς και αντίστοιχη αξιολόγηση του Προγράμματος.

Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος.

Στο ανωτέρω Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά δέκα (10) μέλη του«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ – ΤΟ ΠΑΪΚΟ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου