Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 21η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
Έγκριση απολογισμού έτους 2016 ΝΠΔΔ Πρόνοιας- Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας.

2
Έγκριση ισολογισμού έναρξης από 01/01/2014 ΝΠΔΔ Πρόνοιας- Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας.

3
Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

4
Αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργ. Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

5
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

6
Παράταση του χρόνου ισχύος συμβάσεων έτους 2017 Δήμου Παιονίας, Νομικού Προσώπου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών για το πρώτο διάστημα έτους 2018.

7
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου.

8
Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παιονίας.

9
Έγκριση πρότασης κατακόρυφης σήμανσης Πολυκάστρου – κυκλοφοριακή μελέτη Πολυκάστρου.

10
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων (πλατειών) Δήμου Παιονίας.

11
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Παιονίας.

12
Έγκριση κανονισμού καθαριότητας- ανακύκλωσης Δήμου Παιονίας.

13
Ορισμός υπευθύνων για διαχείριση των λογιστικών του Δήμου Παιονίας σε όλες τις τράπεζες.

14
Παράταση μίσθωσης χώρου για εγκατάσταση μεγαφωνικού ιστού στον Ευρωπό.

15
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.

16
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υδραυλικής προστασίας οδού Γρίβας-Πενταλόφου Δ.Ε. Γουμένισσας».

17
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στα κοιμητήρια Γουμένισσας»

18
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Ανάπλαση πεζοδρόμου (Οδ. Ν. Γκαντίδη στο Πολύκαστρο».

19
Αύξηση καύσιμης ύλης από 6 ΧΚΜ σε 8 ΧΚΜ για τις ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ. Κάρπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου