Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για ανανέωση-έκδοση πάσο ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ.πρωτ. Δ24/12/Γ.Π οικ.56635/1337/29-11-2017, ΑΔΑ:ΨΝ6Ω465Θ1Ω-6Ρ0):
Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και για την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ (ΠΑΣΟ) έως την 29η Δεκεμβρίου 2017.
Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του

Η έκδοση καθώς και η ανανέωση των ΠΑΣΟ θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου στον οποίο ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και από τοΤμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα :

23413-53602 ,23413-53604 και 23413-50182 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας..

Αποτελέσματα αναζήτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου