Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Καταστάσεις πληρωμής για την Δράση 2.3 (Β) για το έτος 2015

Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στις 13/10/2017 η κατάσταση ανάρτησης πληρωμής και η κατάσταση ανάρτησης απορριπτόμενων - δεσμευμένων για την Δράση 2.3 (Β) για το έτος 2015 (1η Πρόσκληση, 2η Πρόσκληση) στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς -(ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ) (Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Τ.Κ. 611 00) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις (εφόσον συντρέχει λόγος) κατά των παραπάνω καταστάσεων από Δευτέρα 16/10/2017 έως και Παρασκευή 20/10/2017 στην ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς, Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Γραφείο 6.

Αρμόδιος υπάλληλος : Σαλτσίδης Μάριος
Τηλ. 2341350181, -121, -122
Ηλεκτρονική διεύθυνση : ma.saltsidis@kilkis.pkm.gov.gr
Ιστοσελίδα ΠΕ Κιλκίς: http://kilkis.pkm.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου