Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Δεύτε λάβετε τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ανακοινώνεται ότι έχουν σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα πιστοποιητικά επιτυχόντων στις εξετάσεις ΚΠΓ, περιόδου Μαΐου 2017, επιπέδων:

α) Α (Α1-Α2), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

γ) Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το Γραφείο Διοικητικών θεμάτων της υπηρεσίας μας:

α) αυτοπροσώπως, έχοντας μαζί τους το Δελτίο εξεταζόμενου ή την Αστυνομική τους Ταυτότητα (εφόσον είναι ενήλικοι),

β) δια του νόμιμου κηδεμόνα ή εκπρόσωπου ή εξουσιοδοτημένου ατόμου με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το «γνήσιο της υπογραφής» (εφόσον είναι ανήλικοι).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου