Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοσιοποίηση 4 προσκλήσεων από το πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλασσα"

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ( ΕΠΑΛΘ ) 2014-2020 και συγκεκριμένα τα εξής Μέτρα :

Α)Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Β) Μέτρο 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Γ) Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Δ) Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

Αναλυτικά το περιεχόμενο των προσκλήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς http://www.pkm.gov.gr

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακοπούλου 103
115 27 Αθήνα
Τηλ. 213 150 11 51
Fax : 210 777 40 90

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ α. κ. Κουντουράκη Ιωάννη
Τηλ. : 213 150 11 86
E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη
Τηλ. : 213 150 11 81
E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κ. Καμπόλη Σταμάτη
Τηλ. : 213 150 11 60
E-mail : skampolis@mou.gr

δ) Μπίζα Ευαγγελή
Τηλ. : 213 150 11 84
E-mail :empiza@mou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου