Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Σε πλήρη λειτουργία το Κολυμβητήριο Ευρωπού Παιονίας

Ανακοίνωση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας
Από το Σάββατο 17 Ιουνίου, διατίθεται η χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών Ευρωπού σε όλους τους φίλους της κολύμβησης, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και την τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
Με την ευκαιρία της φετινής έναρξης του Κολυμβητηρίου, γνωστοποιούμε ότι προηγήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες και ελήφθη η αναγκαία μέριμνα, εκ μέρους της Διοίκησης, ώστε ανεμπόδιστα, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου μας, να διασφαλιστεί η έγκαιρη λειτουργία του.

Πραγματοποιήθηκαν, προς αποφυγή δυσχερειών και ενδεχομένων δυσλειτουργιών, εργασίες αντικατάστασης πλακοστρώσεων - βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, συντήρησης της θέσης του ναυαγοσώστη και του ταμείου, διαμόρφωσης των χώρων πρασίνου, προμήθεια νέων αντλιών και χρήσιμου εξοπλισμού, η δαπάνη των οποίων προέρχεται από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

Αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα της εκμάθησης κολύμβησης από τη σχολική ηλικία και λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς που υπαγορεύονται από τις ικανότητες ή την δεκτικότητα κάθε παιδιού, διατηρούμε τη συνέπεια της τακτικής ενημέρωσης των σχολείων του Δήμου Παιονίας, της αδιάλειπτης οργάνωσης - εφαρμογής του επιμορφωτικού Προγράμματος κολύμβησης, της ασφαλούς μετάβασης των παιδιών και της επιστροφής τους, σε συνδυασμό με μία ευχάριστη ενασχόληση στον χώρο της πισίνας.

Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί, αφενός η εμπέδωση και επέκταση των αναμενόμενων διδακτικών στόχων και αφετέρου η επιβεβαίωση της ένθερμης υποστήριξης του Κολυμβητηρίου Ευρωπού, ως πόλο έλξης όλων των κατοίκων του Δήμου μας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου