Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2017

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2017 θα διεξαχθούν στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (1ος όροφος, αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών) την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις έχουν ως εξής:

1. Αίτηση στην οποία δηλώνει την κατηγορία που επιθυμεί να εξεταστεί: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» ή «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» (χορηγείται από την υπηρεσία μας),

2. Παράβολο ΔΟΥ 26 € (ΚΑΕ 3741) ή e-παράβολο (κωδ. 5113)

3. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους)

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή αμετάκλητα προηγούμενη άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και β) ο τόπος μονίμου κατοικίας

5. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,

6. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6 € (σχετικά στις παρατηρήσεις)

7. Αποδεικτικό απολυτηρίου τουλάχιστον δημοτικού σχολείου

8. Φάκελος με αυτιά χωρίς λάστιχο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).

2. Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα» απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή τηλεπικοινωνιών (κατατίθεται στην υπηρεσία επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

3. Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πληρώνουν το 50% του e-παραβόλου των 26 € (υπάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).

Παρατηρήσεις

1. Σε περίπτωση που η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση - εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση, από την αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

2. Το ανταποδοτικό τέλος των 6 ευρώ κατατίθεται αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 6215-030024-719, και μόνο στο ταμείο με σφραγίδα και υπογραφή του ταμία, ή στα μηχανήματα easypay της τράπεζας, με καταχωρημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ραδιοερασιτέχνη από τον ίδιο, στο πεδίο αιτιολογία, και όχι μέσω winbank ή internet.

3. Η αίτηση υποβολής δικαιολογητικών υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=167&docid=519

4. Η ύλη των εξετάσεων και σχετικά θέματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείουhttp://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id-&tid-1184

5. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε περίπτωση αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, άδεια διαμονής)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310 789 397.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου