Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 14 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση 3ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.

Σύγκληση Γ.Σ. της ΠΕΔΚΜ στις 17/3/2017 για την αναθεώρηση του Καλλικράτη.
Δασικοί χάρτες (Εισηγητές : Θ. Παπαδόπουλος – Γ. Τσουκνιδάς.)

Παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για χορήγηση στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων.

Αίτημα χρηματοδότησης εργασιών συντήρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής κοινωνικής υποστήριξης αποφυλακιζομένων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να γίνει η ανασυγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ΟΓΑ (της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2458/19997) στην ΠΕ Πέλλας.

Ορισμός ενός δημοτικού υπαλλήλου και του αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (έγκριση).

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 με αντικείμενο τα ΕΔΧ στην ΠΕ Ημαθίας.

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 85, παρ. 3 του Ν. 4070/12 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου, έργο του οποίου θα είναι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύμφωνα με το Π.Δ. 170/2003 (ΦΕΚ 140Α’/9-6-2003) ΠΕ Πιερίας.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της ΑΝΚΙ Α.Ε. (16-3-17) και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (έγκριση)

Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου