Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στις 15 Μαρτίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων (Εισόδου Οικισμού) στο Σταυροχώρι" [ΑΜ: Μ4/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" [ΑΜ: Μ26/2015]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή Τεχνικών στην Τ.Κ. Ν. Γυναικοκάστρου Δ.Ε. Πικρολίμνης" [ΑΜ: Μ34/2014]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ46/2013]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ38/2014]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Μικρά τεχνικά στην περιοχή Άνω Αποστόλων" [ΑΜ: Μ45/2013]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ''Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Βαπτιστή, Ζαχαράτου, Καστανιών, Χωρυγίου - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) οικισμού Ζαχαράτου και τσιμεντόστρωση του δρόμου Κυριακέικων - Εκκλησίας'' [ΑΜ: Μ41/2013]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 8ο
Έκφραση ή μη αντιρρήσεων σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Δ.Δ. Λεβεντοχωρίου, Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Φορέας Δραστηριότητας: LAFARGE BETON ΑΒΕΕ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Θέμα 9ο
Έγκριση αποζημίωσης εκπροσώπου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) - μέλους της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης μελετητή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: "Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 2ου Λυκείου Κιλκίς"
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 10ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού - αναλωσίμων πληροφορικής: α) φωτοτυπίες σχεδίων και χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο σχεδίων και χαρτών έτους 2017" [Αρ. Μελ.: Π4/2017 / Π/Υ: 56.315,92€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 11ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Εργασίες Παροχής Υπηρεσιών Προγραμμάτων Πληροφορικής" [Αρ. Μελ.: Πλ.4/2017 / Π/Υ: 50.840,00€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 12ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ38/2016 / Π/Υ: 31.570,40€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 13ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ36/2016 / Π/Υ: 42.993,28€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 14ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Μουριών" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ37/2016 / Π/Υ: 30.105,96€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 15ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Προμήθεια χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων - ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων, έτυος 2107" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ 1/2017 / Π/Υ: 73.542,40€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2017" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 58/2016 - Π/Υ: 99.9993,85 €]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 17ο
Ανάκληση της υπ' αριθμ. 407/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς και εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης στη ΔΕΔΔΗΕ υπαίθριου δημοτικού χώρου επί της οδού Β. Ρώτα στην πόλη του Κιλκίς για την εγκατάσταση συμπτυγμένου υποσταθμού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18ο
Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) του υπ' αριθμ. 2 αγροτεμαχίου, έκτασης 83,5στρ., της ΤΚ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ και καθορισμός τιμήματος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 19ο
Αναμόρφωση [6η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 20ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 21ο
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ. Κιλκίς" - Αντικατάσταση μελών και εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών
Θέμα 22ο
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία: "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)" - Αντικατάσταση μελών και ορισμός νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Θέμα 23ο
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
Θέμα 24ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού)
Θέμα 25ο
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Κιλκίς, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 26ο
Παράταση διάρκειας θητείας Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των Δημόσιων Συμβάσεων που έχουν συναφθεί είτε με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80και του ΕΚΠΟΤΑ είτε με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κατά το έτος 2016
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου