Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Κιλκίς: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες"

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου) αρμόδιο εθνικό φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικό/ά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα ¨Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες¨.

Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν θέματα όπως:

· Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

· Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

· Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.

· Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

· Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

· Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

· Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

· Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).

· Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

· Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

· Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

· Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

· Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

· Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.

· Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

· Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.

· Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.).

· Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Συνήθως τα σεμινάρια είναι διάρκειας 8 ωρών και μπορούν να οργανωθούν είτε σε δύο απογεύματα των 4 ωρών ή σε μία μέρα.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας καλεί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ώστε να διοργανώσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από μέρους σας, στα τηλέφωνα: 2341024580, 1 ή στο e-mail: info@ebekilkis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου