Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών από την Επιμορφωτική Κιλκίς

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου Ι, διάρκειας 120 ωρών στη Χρήση Τεχνολογιών και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν, στο πλαίσιο της δράσης με αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Α’ κύκλος» Αρ. Πρωτ. 6.14125/5.12090/10.11.2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2016

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα ακολουθήσει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που αποκτήθηκαν, από το Φορέα Πιστοποίησης VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVISES.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου