Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ανακαλούνται χιλιάδες οχήματα Ford και Toyota στην Ελλάδα

1. H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ford Motor Hellas, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης κατόπιν ελέγχου αυτοκινήτων Ford μοντέλα Mondeo, S-Max, Galaxy & Edge.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ανάκλησης αφορά σε 167 αυτοκίνητα που παρήχθησαν από 3/5/2014 έως 10/3/2016. Σύμφωνα με τον Κατασκευαστή, στα εμπλεκόμενα οχήματα υπάρχει το ενδεχόμενο λόγω σφάλματος στο λογισμικό, τα προσαρμοζόμενα φωτιστικά σώματα τύπου LED να απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο χρήστης του οχήματος να κλείσει τον διακόπτη εκκίνησης κινητήρα και να τον ανοίξει εκ νέου, ώστε τα φωτιστικά σώματα να ενεργοποιηθούν ξανά. Στα επηρεαζόμενα οχήματα θα πρέπει να προγραμματιστούν με νέο λογισμικό οι μονάδες διαχείρισης ηλεκτρικών λειτουργιών BCM και φώτων HCM.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας κανένα ατύχημα το οποίο να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων, μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους

Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4805620, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info11@ford.com

2. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικής επισκευής αυτοκινήτων TOYOTA, µοντέλα Auris, Corolla, Prius και LEXUS, µοντέλο CT200.

Η προληπτική επισκευή αφορά συνολικά σε 6.263 οχήµατα TOYOTA Auris, Corolla, Prius, παραγωγής από το 2006 έως το 2015, και σε 268 οχήµατα LEXUS CT200, παραγωγής από το 2010 έως το 2015. Τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε µονάδα ελέγχου εκπεµπόµενων αναθυµιάσεων καυσίµου, συναρµολογηµένη εντός του ντεπόζιτου βενζίνης. Στην άκρη του καναλιού διοχέτευσης των αναθυµιάσεων υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί ρωγµή λόγω λανθασµένου σχήµατος του καναλιού στο συγκεκριµένο σηµείο. 

Σε αυτή τη περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα η ρωγµή να επιδεινωθεί µε τη πάροδο του χρόνου έχοντας σαν αποτέλεσµα την διαρροή καυσίµου στην περίπτωση που το όχηµα έχει γεµάτο ρεζερβουάρ. Η ύπαρξη καυσίµου ή ατµών καυσίµου, σε συνδυασµό µε τη παρουσία κάποιας πηγής ανάφλεξης, θα µπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota και Lexus σε όλη την Ελλάδα, ώστε να γίνει η σχετική αντικατάσταση βάσης δοχείου αναρρόφησης καυσίµου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00 πµ έως 05:00 µµ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου