Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κιλκίς

Σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: «Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειος – Ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη» συμμετείχε η Άννα Δημάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κιλκίς και δημοτική σύμβουλος. 

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο ξενοδοχείο The Met στη Θεσσαλονίκη, υπό τη διοργάνωση του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου, συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Αθήνα με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να συζητήσουν μελλοντικές προκλήσεις και να διερευνήσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας για την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

Οι συμμετέχοντες από το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιστήμης και της τεχνολογίας της επιχειρηματικότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα αναφέρθηκαν στα προβλήματα και στα εμπόδια που έχουν συναντήσει σε αυτή τη προσπάθειά τους, διερεύνησαν τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., προκειμένου να εφαρμόσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών καθώς επίσης και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών φορέων.

Από την Άννα Δημάκη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οριζόντια διάσταση των πολιτικών Ισότητας των φύλων η οποία, όπως τόνισε, θα πρέπει να παρουσιάζεται με τη μορφή ολοκληρωμένης παρέμβασης που επιχειρεί να αναδείξει τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της.

Με αυτό ως δεδομένο, πρότεινε, η διάσταση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση και να διατρέχει όλες τις τομεακές και τοπικές πολιτικές και δράσεις (mainstreaming) που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου