Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, στις 14:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών των 14ης/29-10-2015, 15ης/13-11-2015, 16ης/30-11-2015 και 4ης/7-3-2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 4ο: 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 5ο: Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς «Α. Σταυρού» της Δ.Κ. Σταυρού.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Τρόπος ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση διοχετευτικότητας διαύλων και συνδετήριου κλάδου αυτών του Αξιού ποταμού στη περιοχή του φράγματος Έλλης».
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Τρόπος ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση διοχετευτικότητας τάφρων Αγκαθιάς και Αγ.Τριάδας».
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Τρόπος ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης Βαρδαρόβαση».
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Τρόπος ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων Αρτζάν, Αματόβου και ΚΑΔ Λιμνοτόπου.
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Τρόπος δημοπράτησης έργων της Π.Ε Κιλκίς έτους 2016.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης έτους 2016 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της επιτροπής παρακολούθησής της από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής-Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΠΑΜΑΧ) με θέμα “Υγειονολογική και Μικροβιολογική εξέταση του μη πόσιμου νερού Ν.Πιερίας” για την κολυμβητική περίοδο 2016.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/1984 (ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις) στην Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 15ο: Άδεια διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη του σκάφους «ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ» (πρώην «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ»), ιδιοκτησίας Μελαχροινής Ταγαρά.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου