Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 5 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο Έγκριση και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και των ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ έτους 2016" [ΑΜ: π29/2015 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 1.410.253,43 €]

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 2ο Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2016 της Επιχείρησης με την επωνυμία: "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διευθυντής ΔΕΥΑΚ κος Αβραμίδης Ηλίας

Θέμα 3ο Έγκριση Προγραμματισμού Τουριστικής Προβολής Δήμου Κιλκίς για το έτος 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 4ο Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τη λαϊκή αγορά Δροσάτου (αίτ.: ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 5ο Έγκριση διάθεσης προϊόντων Κατηγορίας [(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα], σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κος Πεντζερετζής Πρόδρομος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου