Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Άρωμα γυναίκας στην παραγωγική ανασυγκρότηση

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε στην Ημερίδα που πραγματοποίησε η ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, με θέμα «“Επιχειρώντας εξίσου”: Δράσεις του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ -Αποτελέσματα και Προοπτικές».

Η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι η ισότητα των φύλων είναι βασικό ζητούμενο στις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας. Από μία κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα της «αρπαχτής» πρέπει να πάμε σε μία επιχειρηματικότητα, η οποία θα σέβεται τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους αλλά και το περιβάλλον και η οποία αναζητά την κερδοφορία της μέσα από τις επενδύσεις ,την απασχόληση και την καινοτομία.

Οι δράσεις της ΓΓΙΦ αποσκοπούν στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από πολιτικές, που στόχο έχουν να συμβάλουν στην αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας της γυναίκας και από παθητική καταναλώτρια προϊόντων και υπηρεσιών και εργατικό δυναμικό περιορισμένης ευθύνης να την αναδείξουν σε ενεργό μέλος της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ισότιμο και ισάξιο. 

Οι εργαζόμενες, οι επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενες, τα στελέχη επιχειρήσεων και οι εργάτριες αποτελούν σπουδαίο δυναμικό για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και δεν μπορούν παρά να βρίσκονται στο επίκεντρο οποιουδήποτε προοδευτικού σχεδίου.

Η Γενική Γραμματέας ανέφερε ενδεικτικά ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο η ΓΓΙΦ προωθεί α) την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών και των οργανώσεών τους, στις διαδικασίες διαβούλευσης και σχεδιασμού των πολιτικών που θα οδηγήσουν στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση, β) τη στήριξη δράσεων και ειδικών επενδύσεων, όπου η αυξημένη γυναικεία εργασία ή εμπλοκή, θα προκαλέσει πρόσθετη ενίσχυση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών του αντίστοιχου κλάδου, γ) την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τόσο στον Ιδιωτικό Τομέα όσο και στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και δ) την ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, σε όλη την διοικητική ιεραρχία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. 

Η επιτυχία των παραπάνω στόχων θα υλοποιηθεί με την ειδική πριμοδότηση της συμμετοχής των γυναικών σε επενδυτικά σχέδια, από τους πόρους των Δημοσίων επενδύσεων αλλά και από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας πρότεινε σειρά μέτρων όπως την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας της μητρότητας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τις γονικές άδειες, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών (Επιθεώρηση εργασίας, Συνήγορο του πολίτη/ισότητας) για την αντιμετώπιση των πολλαπλών εργασιακών παραβιάσεων των γυναικών και την προστασία των εγκύων και μητέρων. 

Πρότεινε, επίσης, την ενίσχυση των δράσεων και τη λήψη μέτρων υπέρ των άνεργων γυναικών με προτεραιότητα τις πιο ευάλωτες ομάδες (μονογονείς, μακροχρόνια άνεργες, μετανάστριες, κακοποιημένες) καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, εν γένει.


Τέλος, ενημέρωσε ότι, μέσα από το νομοσχέδιο για την πραγματική ισότητα που έχει ετοιμάσει η ΓΓΙΦ και θα προωθήσει στη Βουλή, προβλέπεται η επιβράβευση των επιχειρήσεων για θέματα Ισότητας. Δηλαδή, η ΓΓΙΦ θα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή των πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, ενδεικτικά με τη χορήγηση Σήματος Ποιότητας. 

Για την απονομή της, θα λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των άλλων κριτηρίων, η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διευθυντικά όργανα και στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες της επιχείρησης, η υιοθέτηση σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ισότητας καθώς και η μη σεξιστική διαφήμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. Η ΓΓΙΦ θα ελέγχει τη συνέπεια των επιχειρήσεων και σε αντίθετη περίπτωση θα τους αφαιρεί το βραβείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου