Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Συνεδριάζει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς στις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με θέμα:
1. «Έκπτωση συνδρομών παρελθουσών χρήσεων και Διακανονισμός αυτών».

2. Φεστιβάλ «Κερνάμε Κιλκίς». Επιλογή αναδόχων:

- Ενοικίασης δομών περιπτέρων και λοιπού εκθεσιακού και ειδικού εξοπλισμού.

- Υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης.

Έκπτωση συνδρομών Μελών Επιμελητηρίου παρελθουσών χρήσεων 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Οικ. Επόπτης κ. Τριανταφυλλίδης ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα: 

Για τις οφειλές των επιχειρήσεων – μελών από τις συνδρομές προς το Επιμελητήριο ανέρχονται στο ύψος του 1.500.000,00 € και αφορούν σωρευμένες καθυστερήσεις παρελθουσών ετών.
Την δυσκολία είσπραξης έστω και μέρους του παραπάνω ποσού, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα ο φορέας να εμφανίζει αποκαρδιωτική εικόνα στα έσοδά του, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Το Ν. 2081/92 – άρθρο 4 «Περί Επιμελητηρίων»

Παρ. 1α. Η αξίωση Επιμελητηρίου για είσπραξη συνδρομών είναι 10 ετής

Παρ. 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών.
Την πρότασή του για μείωση των οφειλών κατά 50% των συνδρομών παρελθουσών χρήσεων, ήτοι βεβαιωθείσες εισφορές μέχρι και 23/12/2014. 

Την παροχή δυνατότητας του μέλους να καταβάλλει εφάπαξ το 50% της οφειλής του παρελθουσών χρήσεων – το επόμενο πεντάμηνο ή την παροχή δυνατότητας διακανονισμού αυτής.

Επί του θέματος τοποθετήθηκαν όλοι οι Σύμβουλοι οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα το ποσοστό του 50% και την ύπαρξη διακανονισμού σε δόσεις. Με πρόταση των κ.κ. Σιωνίδη και Τσανασίδη, ζητήθηκε να υπάρξει έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του φορέα (για να μην υπάρξει ζημία του νομικού προσώπου σε γενόμενο τυχόν έλεγχο), συμπληρωματικά.

Τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα από το Σώμα:

· Να ζητηθεί η έγγραφη γνωμοδότηση επί του θέματος του νομικού συμβούλου του φορέα επικουρικά.

· Να εξουσιοδοτηθεί η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου να αποφασίσει για τους όρους διακανονισμού σε δόσεις με ανάλογη έκπτωση των ως άνω εισφορών, στην επικείμενη συνεδρίαση της οποίας μπορούν να συμμετάσχουν όποια μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν.

* Ακολουθήστε τη Γνώμη στο Facebook
* Ακολουθήστε τη Γνώμη στο Twitter
* Ακολουθήστε τη Γνώμη στο Pinterest
* Ακολουθήστε τη Γνώμη στο Google+
* Ακολουθήστε τη Γνώμη στο Dailymotion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου