Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Προμήθεια κινητής ιατρικής - οδοντιατρικής μονάδας και συνοδευτικού εξοπλισμού" στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. "Άξονας 4 - Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2007- 2013"
Θέμα 2ο
Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Πρόγραμμα ανάδειξης του Κιλκίς ως προορισμού City Break" στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. "Άξονας 4 - Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2007- 2013"
Θέμα 3ο
Υποβολή πρότασης με τίτλο: "1ο Φεστιβάλ τοπική δημιουργικής χειροτεχνίας στο Λεβεντοχώρι" στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. "Άξονας 4 - Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2007- 2013"
Θέμα 4ο
Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Δημιουργία δικτύου Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στους οικισμούς Κρηστώνη, Μαυρονέρι, Πεδινό και Χέρσο" στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. "Άξονας 4 - Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2007- 2013"
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: "Κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και Κ. Χώρους εντός των Άνω Θεοδωρακίων" [ΑΜ: Μ52/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ19/2014 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 7ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: "Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Βαπτιστή, Ζαχαράτου, Καστανιών, Χωρυγίου - Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) οικισμού Ζαχαράτου και Τσιμεντόστρωση του δρόμου Κυριακέικων - Εκκλησίας" [ΑΜ: Μ41/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 8ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτήριο στο Μαυρονέρι για τη χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες" [ΑΜ: Μ12/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 80.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7321.0050 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 9ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Μελάνθιου" [ΑΜ: Μ10/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 77.856,06€ - ΚΑΕ: 30.7324.0032 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 10ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Καστανιές" [ΑΜ: Μ6/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 121.525,12€ - ΚΑΕ: 30.7322.0018 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 11ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Ανάπλαση πλατείας στη Μ. Στέρνα" [ΑΜ: Μ3/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 68.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7322.0019 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 12ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς" [ΑΜ: Μ11/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 69.936,98€ - ΚΑΕ: 30.7326.0073 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 13ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι" [ΑΜ: Μ4/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 60.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7326.0072 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 14ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου" [ΑΜ: μ09/2014 / Π/Υ: 174.749,77€ - ΚΑΕ: 30.7322.0050 / Χρηματοδότηση LEADER - ΑΔΣ: 274/2014]
Θέμα 15ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Κατασκευή - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" [ΑΜ: Μ41/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 30.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7324.2201 / Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 06/2014]
Θέμα 16ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Διαπλάτυνση - Βελτίωση - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ39/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 201.306,63€ - ΚΑΕ: 30.7324.2200 / Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 6/2014]
Θέμα 17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Κ. Αποστόλων" [Αρ. Μελ.: Μ54/2011 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Μουριών (Πλατανιές)" [Αρ. Μελ.: Μ31/2012 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς" [Αρ. Μελ.: Μ18/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 20ο
Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: "Συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Κιλκίς" [Α.Μ.: Ε11/2014 - Π/Υ: 7.500,00€]
Θέμα 21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υποέργων 6, 19 και 21 του έργου: "16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, έτους 2014"
Θέμα 22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Β' Φάσης του Υποέργου 7: "Οργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς, 2011-2015" του έργου: "16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, έτους 2014"
Θέμα 23ο
Τροποποίηση του Ετήσιου Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2014 που αφορά την Α' Φάση του Υποέργου 7: "Οργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς, 2011-2015" του έργου: "16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, έτους 2014"
Θέμα 24ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" μετά την 1η κατακύρωση του Υποέργου 7 (ΠΑΚΕΤΟ Γ΄ - Έπιπλα)"
Θέμα 25ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" μετά την 1η κατακύρωση του Υποέργου 8 (ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ - Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης)"
Θέμα 26ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" μετά την 1η κατακύρωση του Υποέργου 9 (ΠΑΚΕΤΟ Ε' - Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής)"
Θέμα 27ο
Αναμόρφωση (16η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014 [στα πλαίσια ελέγχου υλοποίησης του Προϋπολογισμού και υποβολής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Γ' τριμήνου]
Θέμα 28ο
Αναμόρφωση (17η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
Θέμα 29ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 170/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ως προς τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
Θέμα 30ο
Έγκριση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Παγία Προκαταβολή, που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 06/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 31ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
Θέμα 32ο
Παράταση χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Θέμα 33ο
Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 34ο
Εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση, ως εκπαιδευτικό υλικό, των αποτελεσμάτων της δράσης: "Περίπατος στην πόλη του Κιλκίς με έναν αρχιτέκτονα"
Θέμα 35ο
Συγκρότηση Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς
Θέμα 36ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 37ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου