Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. του νομικού προσώπου «Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας».
2
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. του νομικού προσώπου «Σχολική επιτροπή Α-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».
3
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. του νομικού προσώπου «Σχολική επιτροπή Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».
4
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας».
5
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας (ΔΕΥΑ)».
6
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην  Εκτελεστική Επιτροπή, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
7
Ορισμός εκπροσώπων στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΝΗΡΕΑΣ».
8
Ορισμός προσώπων που θα υπογράφουν τις τραπεζικές επιταγές όλων των παλαιών και νέων λογαριασμών.
9
Συγκρότηση επιτροπής Μητρώων Αρένων Δήμου Παιονίας.
10
Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Παιονίας.
11
Ορισμός μέλους για συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών.
12
Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Παιονίας» - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου