Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2012 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»

Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς οι καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2012 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» , της παράτασης καθώς και της πενταετίας της δράσης προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από την 16/9/2014 έως και 22/9/2014
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis.pkm.cov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 234135113-115-123-126 Ηλ. δ/νση : u12910@minagric.gr , u12911@minagric.gr , u12917@minagric.gr , u12922@minagric.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου