Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

130 εκατ. ευρώ για εξισωτική αποζημίωση παραγωγών

Στα 130 εκατ. Ευρώ, ανέρχονται οι διαθέσιμες πιστώσεις που προορίζονται για την εξισωτική του 2013 στους δικαιούχους παραγωγούς, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έγιναν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.
Όπως διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το πρόβλημα που ανέκυψε στα ποσά που πιστώθηκαν, για την πρώτη πληρωμή, η διαθέσιμη πίστωση ανήρχετο σε 73 εκατ.€ από τα οποία καταβλήθηκαν 60,5 εκατ.€ στους παραγωγούς που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Το αρχικό ποσό (73εκατ.€) είχε καθοριστεί με τα χρήματα που υπήρχαν προς διάθεση και ενόσω ήταν σε εξέλιξη η κρίσιμη διαδικασία για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου