Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης

Κανονικά συνεχίζεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), απέρριψε την αίτηση της ΑΔΕΔΥ, που ζητούσε να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές, οι εγκύκλιοι του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αξιολόγηση.
Το θέμα θα τεθεί εκ νέου τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς τότε θα κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κύρια προσφυγή της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι επίμαχες εγκύκλιοι δεν υπόκεινται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ.».

Πάντως, σημειώνεται ότι, το ίδιο το δικαστήριο αμφισβητεί εάν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση εγκυκλίων Υπουργείων από τα δικαστήρια. «Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή» προσθέτουν οι Σύμβουλοι Επικρατείας, «μόνο εάν συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν η εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους υπαλλήλους βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να χορηγηθεί αναστολή, ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της Υπηρεσίας».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι, οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι», ενώ η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ δεν μπορεί να θεωρήσει τις επίμαχες εγκυκλίους «ως προδήλως αντισυνταγματικές».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με ζητήματα αντισυνταγματικότητας, μπορεί να ασχοληθεί μόνο η Ολομέλεια του ΣτΕ και όχι τα Τμήματα ή οι Επιτροπές Αναστολών.

Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, ως τέταρτος λόγος απόρριψης της αίτησης αναστολής, ότι δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης, σχετική νομολογία.

Τέλος, οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι, η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ, ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι - δυσμενής αξιολόγηση που θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στη μισθολογική εξέλιξη ή την ενδεχόμενη ένταξη στο σύστημα κινητικότητας/διαθεσιμότητας - δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».

«Όμως», συνεχίζει η δικαστική απόφαση, «οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013, σύμφωνα με το νόμο 4250/2014, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας».

«Και εν πάση περιπτώσει», καταλήγει το ΣτΕ, «η επικαλούμενη βλάβη από την ΑΔΕΔΥ είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου