Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Μετακινείται προσωρινά η Λαϊκή Αγορά Αξιούπολης

Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης
Στην Αξιούπολη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 28-01-2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτητη και ώρα 14:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης μετά την από 2763/24-01-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε σε ένα έκαστο των συμβούλων σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν:
Παρόντες  4

1. Πολυτίδου Ευανθία, Πρόεδρος

2. Πάζης Δημήτριος

3. Πλαλή Ελένη

4. Παπαχρήστου Θωμάς 

Απών 1
Δαμιανίδης Νίκος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη μετακίνησης της λαϊκής αγοράς εν όψει των εργασιών ανάπλασης του κέντρου της Αξιούπολης. Σημείωσε ότι η όποια μετακίνηση της λαϊκής θα είναι προσωρινή και μόνο για το διάστημα των εργασιών ανάπλασης. Αναφέρθηκε στην σημασία αυτού του έργου της ανάπλασης καθώς και τα οφέλη που θα εισπράξει ο τόπος στο διηνεκές. Τόνισε πως είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να κάνει ο δήμος, μια επένδυση που σκοπό έχει και μπορεί να δώσει προοπτική στις επιχειρήσεις του.

Το Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται την μετακίνησης της λαϊκής αγοράς στις οδούς Καμπάνη και Θεσσαλονίκης καθώς προτείνει να παραμείνει στα σημεία που γίνετε σήμερα δηλ. στην οδ. Αριστοτέλους και στην οδ. Γεννηματά (ψαραγορά)δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η απαιτούμενη υποδομή όπως σχάρες και τρεχούμενο νερό προκειμένου να παραμένει καθαρό το οδόστρωμα για την ομαλή διέλευση των πεζών-επισκεπτών της λαϊκής αγοράς.

Σημειώθηκε πως η μετακίνηση λαϊκής αγοράς πρόκειται να γίνει μόνο για όσο διαρκέσουν οι εργασίες (περίπου 7-8 μήνες)

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 1/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα

Αξιούπολη , 28 Ιανουαρίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

2 σχόλια:

  1. Στην ηδη υπαρχουσα υποδομη ας προσθεσουν και ποντικοφαρμακα η ποντικοπαγιδες γιατι αρχισαν να εμφανιζονται και τα πρωτα ποντικια στις σχαρες

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. προταση μου μια καλη μετακινηστε την κοντα στο γηπεδο που υπαρχει και ανεση χορου και λειτουργικοτητας..

    ΑπάντησηΔιαγραφή