Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Δικαιούχοι και απορριπτόμενοι της δράσης "Βιολογική Γεωργία"

Ανακοινώνεται ότι έχουν δημοσιευτεί οι οριστικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων στη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία», των νέων εντάξεων της δράσης.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αποσταλεί προς ανάρτηση στους δήμους του νομού και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis.pkm.gov.gr

Διευκρινίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί και η προαπαιτούμενη Υπουργική Απόφαση Ένταξης, μετά από την οποία άμεσα θα κληθούν οι δικαιούχοι για να υπογράψουν τις συμβάσεις στην έδρα της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής –Π.Ε Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 234135113-115-123-126 Ηλ. δ/νση : u12910@minagric.gr , u12911@minagric.gr , u12917@minagric.gr , u12922@minagric.gr )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου