Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, στις 18 Δεκεμβρίου 2013

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 18 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, έτους 2014" προϋπολογισμού 1.229.032,91€ [Αρ. Μελ. Π40/2013]
Θέμα 2ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων, έτους 2014", προϋπολογισμού 171.525,40 [Αρ. Μελ. 25/20113]
Θέμα 3ο
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου" [Αρ. Μελ. Π37/2013 / Π/Υ: 6.546,06€]
Θέμα 4ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Μ23/2013]
Θέμα 5ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: "Κρασπέδωση με την υποδομή πεζοδρομίου κεντρικής οδού Μ. Στέρνας" [Αρ. Μελ. Μ35/2013]
Θέμα 6ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: "Επεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Κρουσσών" [Αρ. Μελ. Μ25/2013]
Θέμα 7ο
Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας και 5ης παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Τ.Α. Δήμου Κιλκίς", προϋπολογισμού 4.701.450,00€ [Αρ. Μελ. Δ51/2010]
Θέμα 8ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: "Εγκατάσταση στέγης στο Κέντρο στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες του Δήμου Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Μ69/2012]
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: "Μικρά τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της πόλης Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Μ73/2012]
Θέμα 10ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" [Αρ. Μελ. Μ20/2013]
Θέμα 11ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αποκατάσταση οδού ήπιας κυκλοφορίας (ΠΟΝΤΟΥ)" [Αρ. Μελ. Μ5/2013]
Θέμα 12ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κρουσσών" [Αρ. Μελ. Μ32/2013]
Θέμα 13ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Χέρσου" [Αρ. Μελ. Μ27/2013]
Θέμα 14ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κτιρίου της σπηλαιοθεραπείας" [Αρ. Μελ. Δ79/2007 Δήμου Κιλκίς]
Θέμα 15ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κρουσσών" [Αρ. Μελ. Μ2/2012]
Θέμα 16ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση πάρκου στον οικισμό Βαπτιστή" [Αρ. Μελ. Μ12/2012]
Θέμα 17ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Ν. Αγιονέριου" [Αρ. Μελ. 94/2009 ΤΥΔΚ Νομού Κιλκίς]
Θέμα 18ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "Εγκατάσταση στέγης στο Κέντρο στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες του Δήμου Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Μ69/2012]
Θέμα 19ο
Έγκριση διάλυσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή - βελτίωση αποστραγγιστικής τάφρου αγροκτήματος Χωρυγίου"
Θέμα 20ο
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού - Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Αστικών Υποδομών και την Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της πόλης του Κιλκίς"
Θέμα 21ο
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Αστικών Υποδομών και την Ενίσχυση της Ελκυστικότητας της πόλης του Κιλκίς"
Θέμα 22ο
Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων για αντικείμενα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς αξία
Θέμα 23ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 250.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς"
Θέμα 24ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο: "Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας"
Θέμα 25ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο: "Αποχέτευση Κορυφής Δήμου Δοϊράνης Β΄ Φάση (νυν Δ.Ε. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς)"
Θέμα 26ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 750.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο: "Αποκατάσταση Χ.Τ.Α. Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 27ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€ από ΥΜΑΘ για το έργο: "Κατασκευή περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδου Αγίου Χαραλάμπους για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων"
Θέμα 28ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 438/2013 "Καθορισμός Τέλους χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014" απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
Θέμα 29ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 451/2013 "Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014" απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
Θέμα 30ο
Έγκριση τροποποίησης της πράξης "Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Strumica και Κιλκίς" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των επιμέρους Δράσεων / Έργων της πράξης
Θέμα 31ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 32ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου κιλκίς, έτους 2013, και αναμόρφωση προϋπολογισμού (14η) εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2013
Θέμα 33ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή
Θέμα 34ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
Θέμα 35ο
Έγκριση 2ης τροποποίησης της, από 17.10.2013, Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κιλκίς με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Θέμα 36ο
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: "Αγροτική παραγωγή - Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών)", στα πλαίσια του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007 - 2013, Άξονας Προτεραιότητας 2 "ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής"
Θέμα 37ο
Έγκριση διάθεσης επιπλέον 191,71 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός για ατομικές ανάγκες από την εκμετάλλευση του λήμματος της συστάδας ''ΔΤ1β'' του Δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Ποντοκερασιάς
Θέμα 38ο
Γνωμοδότηση σχετικά με την προωθούμενη, από την ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, στο Αγρόκτημα οικισμού Κολχίδας Δήμου Κιλκίς
Θέμα 39ο
Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 40ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος, προς το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση, κατά χρήση, έκτασης 10.000,00m2 από το Ο.Τ. Γ314 της πόλης του Κιλκίς, με σκοπό την κατασκευή 10ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Γυμνασίου Κιλκίς
Θέμα 41ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
Θέμα 42ο
Μείωση μισθωμάτων Δημοτικών Ακινήτων
Θέμα 43ο
Καθορισμός χρηματικών ποινών για παραβάσεις του Κανονισμού Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων Δήμου Κιλκίς
Θέμα 44ο
Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2014 - 2015
Θέμα 45ο
Παροχής συναίνεσης του Δήμου Κιλκίς στο αίτημα του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Μαυρονερίου "ΕΛΛΕΝΟΙ" για την δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, των υπ' αριθμ. 783 και 784 κοινόχρηστων μη δασικών τεμαχίων του αγροκτήματος Μαυρονερίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 46ο
Ανάθεση σε ιδιώτη εργασίας εκσκαφών στο χώρο του νέου κοιμητηρίου της πόλης του Κιλκίς
Θέμα 47ο
Εξουσιοδότηση στον Αναπληρωτή Δήμαρχο Κιλκίς κ. Κολότσιο Περικλή του Χρήστου να παραστεί ενώπιον του εισηγητή πτώχευσης της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Θέμα 48ο
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: "Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς", οικονομικού έτους 2012
Θέμα 49ο
Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς- Κ.Δ.Ε.Κ. - Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
Θέμα 50ο
Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014, της Επιχείρησης ¨ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ¨
Θέμα 51ο
Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014, και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου