Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ηθικές αμοιβές και έπαινοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς

Προς Διευθυντή Γ.Ε.Λ. Γουμένισσας 
"Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας αποδίδει ΕΠΑΙΝΟ, γιατί κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας σας ως Διευθυντής του Γ.Ε.Λ. Γουμένισσας επιδείξατε αφοσίωση στο υπηρεσιακό σας καθήκον, αναδείξατε το Σχολείο σας στην ευρύτερη κοινωνία της περιοχής σας. Επίσης, με την προσηνή, ανθρώπινη και παιδαγωγική συμπεριφορά σας καταστήσατε το Σχολείο σας αξιόλογο πυρήνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Κοντολογίς, με τη δράση σας πετύχατε να εκπληρώσετε σε μέγιστο βαθμό τον πεντάλεξο στόχο της εκπαίδευσης, που συνίσταται στη δημιουργία ενός Σχολείου ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ."

Προς Διευθυντή 1ου Γ.Ε.Λ. Κιλκίς"Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας αποδίδει ΕΠΑΙΝΟ, γιατί κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας σας ως Διευθυντής του 1ου Γ.Ε.Λ. Κιλκίς επιδείξατε αφοσίωση στο υπηρεσιακό σας καθήκον, αναδείξατε το Σχολείο σας στην ευρύτερη κοινωνία της περιοχής σας. Επίσης, με την προσηνή, ανθρώπινη και παιδαγωγική συμπεριφορά σας καταστήσατε το Σχολείο σας αξιόλογο πυρήνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Κοντολογίς, με τη δράση σας πετύχατε να εκπληρώσετε σε μέγιστο βαθμό τον πεντάλεξο στόχο της εκπαίδευσης, που συνίσταται στη δημιουργία ενός Σχολείου ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ. "

Προς Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς" Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας αποδίδει ΕΠΑΙΝΟ, γιατί κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας σας ως Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς επιδείξατε αφοσίωση στο υπηρεσιακό σας καθήκον, αναδείξατε το Σχολείο σας στην ευρύτερη κοινωνία της περιοχής σας. Επίσης, με την προσηνή, ανθρώπινη και παιδαγωγική συμπεριφορά σας καταστήσατε το Σχολείο σας αξιόλογο πυρήνα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Κοντολογίς, με τη δράση σας πετύχατε να εκπληρώσετε σε μέγιστο βαθμό τον πεντάλεξο στόχο της εκπαίδευσης, που συνίσταται στη δημιουργία ενός Σχολείου ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου