Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL)

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Kέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας) ανακοινώνεται ότι, σήμερα 25-10-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL) με θέμα: "Δίκτυα που ασχολούνται με τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών". Η δραστηριότητα του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 23-10-2012 έως 25-10-2012, με τη συμμετοχή τριάντα δύο (32) Ανώτερων Αξιωματικών – Στελεχών των Αστυνομιών και εμπειρογνωμόνων, από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία και F.Y.R.O.M.) καθώς επίσης και πέντε (05) Στελεχών και εμπειρογνωμόνων από Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.A.S.O., FRONTEX, EUROPOL), που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και σε σχετιζόμενα εγκλήματα.
Από το ανωτέρω σεμινάριο διεξήχθησαν τα κάτωθι αποτελέσματα:
1. Τονίστηκε η ανάγκη γνώσης των ροών μετανάστευσης, έτσι ώστε οι μηχανισμοί επιβολής του Νόμου των Κρατών – Μελών να είναι σε θέση να αναλύουν την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων εγκληματικών οργανώσεων.
2. Θεωρήθηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη η διεύρυνση της γνώσης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή του νόμου.
3. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη αξιολόγησης ροής χρηματοδότησης των οργανώσεων που εμπλέκονται στην παράνομη μετανάστευση.
4. Επισημάνθηκε η σημασία ακριβούς προσδιορισμού των ροών που χρησιμοποιούνται και πιθανών νέων ροών ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και προορισμού παράνομων μεταναστών.
5. Διευκρινίστηκε η καθοριστική σημασία της διαρκούς εξέτασης και επανεξέτασης των δυνατοτήτων επαναπατρισμού.
6. Τέλος, και από το σύνολο των συμμετεχόντων κρίθηκε ιδιαιτέρως σημαντική η δημιουργία δικτύων συνεργασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να βελτιώσει αισθητά τα ορατά αποτελέσματα καταπολέμησης του φαινομένου της Παράνομης μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, η CEPOL,σε συνεργασία και με άλλες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες (FRONTEX, EUROPOL) διαδραματίζει ήδη καθοριστικό ρόλο.
Ο Διοικητής του Κέντρου Επιμόρφωσης, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ αποχαιρέτησε τα ανωτέρω στελέχη & μεταξύ των άλλων επισήμανε ότι: «Είναι πολύ σημαντικό στελέχη διωκτικών Αρχών από διαφορετικές χώρες να συμμετέχουν σε τέτοια σεμινάρια, να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εξάρθρωση της λαθρομετανάστευσης.
Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόθεση μας είναι να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία και στο μέλλον χωρίς να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, αλλά να αναπτυχθεί και στο επίπεδο της έμπρακτης συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο πάνω σε όλα τα κοινά θέματα εγκληματικότητας.
Εκτιμώ ότι οι βέλτιστες πρακτικές που επισημάνθηκαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά του σεμιναρίου θα αποτελέσουν οδηγό ως προς τις προτεραιότητες και τις μεθόδους έρευνας των διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.
Ελπίζω πως η Σχολή με τη συνεχή φροντίδα και επίβλεψή του προσωπικού της και όχι μόνο, επιτέ­λεσε επάξια την αποστολή της και σας παρείχε μία άριστη φιλοξενία κατά την παραμονή σας, για την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω θερμά για την άρτια, εποικοδομητική και ά­ψο­­­­γη συνεργασία μας, να σας ευχηθώ καλή επιστροφή στην πατρίδα σας και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, επιμονή και αφοσίωση στην επαγγελματική σας πορεία».
Την απονομή πιστοποιητικών σπουδών στα στελέχη του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο οποίος στην ομιλία μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε: «Αυτό το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε είχε ως σκοπό τα κατανοήσουν και να καταλάβουν όλοι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Κυρίως για την λαθρομετανάστευση από χώρες φτωχότερες οι οποίοι δεν επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα αλλά να εισέλθουν μέσω αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να τους σταματάει στα Ελληνικά Σύνορα, που αποτελούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόμοια προβλήματα βέβαια αντιμετωπίζουν και οι χώρες της Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα κάτω από κοινούς άξονες και με κοινές ενέργειες.
Οι ξένοι μετανάστες έρχονται με διαφορετικές αξίες για την ζωή από εμάς για αυτό το λόγο και έχουν έναν μεγάλο βαθμό εγκληματικής συμπεριφοράς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο με τους εθνικούς νόμους αλλά σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Ελπίζω αυτά τα σεμινάρια να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολλές αλλαγές και έχει εξαλείψει αρκετά το πρόβλημα αυτό. Βέβαια είναι αρκετά δύσκολο όταν οι λαθρομετανάστες δηλώνουν περισσότερες από μία εθνικότητες ή υπηκοότητες, να καταφέρουμε να επαληθεύουμε την πραγματικότητα ώστε να απελαθούν έγκαιρα. Οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται και θα συνεχίζονται και στο μέλλον.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πορεία σας εδώ, να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και το προσωπικό της Σχολής για την άψογη φιλοξενία και τις υπηρεσίες που σας παρείχαν καθώς επίσης και όλες τις υπηρεσίες της Cepol στο πρόσωπο του εκπροσώπου της Αστυνόμου Β΄ Αλέξανδρου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
Ελπίζω να ανταλλάξατε ιδέες όλοι οι συμμετέχοντες και από την Αστυνομία αλλά και από το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας δώσω τους χαιρετισμούς του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί στο σεμινάριο.»
Κατόπιν των χαιρετισμών, ο εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL) Αστυνόμος Β΄ Αλέξανδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ο οποίος ορίστηκε και προσήλθε για το σκοπό αυτό από τη Γραμματεία της Cepol, η οποία έχει την έδρα της στο Bramshil του Ηνωμένου Βασιλείου, ως εκπρόσωπος της, απένειμε στο Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο Στέφανο ΚΟΖΥΡΑΚΗ, αναμνηστικό έμβλημα της Κυπριακής Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Cepol.
Επίσης από τους συμμετέχοντες της Ολλανδικής Αστυνομίας απονεμήθηκε στο Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγο Στέφανο ΚΟΖΥΡΑΚΗ και στο Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης αναμνηστικό έμβλημα της Αστυνομίας της Χάγης, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την άρτια διοργάνωση και φιλοξενία από την Ελληνική Αστυνομία, την Αστυνομική Ακαδημία και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου