Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Δέσμευση 339.559,26 κιλών προϊόντων τομάτας και αναστολή λειτουργίαςτης εγκατάστασης ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων – ντομάτας «Νόστος Επενδυτική Α.Ε.», που εδρεύει στο 8ο χλμ Σερρών – Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Σερρών, από την οποία δεσμεύτηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων, προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά από επιθεώρηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί υπό απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, χωρίς να πληροί καμία από τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, που αφορά τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής και ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν εφαρμόζει και δεν διατηρεί πάγιες διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
Παράλληλα, οι επιθεωρητές προχώρησαν στη δέσμευση διαφόρων ειδών προϊόντων με βάση την τομάτα, συνολικού βάρους 339.559,26 κιλών, για τα οποία ζητήθηκε η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων ως προς την καταλληλότητά τους πριν την απελευθέρωσή τους στην αγορά.
Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις θα προχωρήσει η διαδικασία των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γιάννης Μίχας, δήλωσε : «Ο ΕΦΕΤ απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί τον θεματοφύλακα της διατροφικής αλυσίδας των καταναλωτών. Θέλω να πιστεύω ότι ο φορέας θα συνεχίσει αδιάκοπα το έργο του. Το προσωπικό έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του αλλά θα πρέπει και η Πολιτεία να στηρίζει ουσιαστικά και με ειλικρίνεια τον ΕΦΕΤ. Σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο για την χώρα ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής απέναντι σε όσους δεν διστάζουν να επιδιώκουν το κέρδος ακόμα και σε βάρος της ποιότητας των τροφίμων»
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου