Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. δικαιούχος της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων & επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης»

Η επιχείρηση ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ως Δικαιούχος της Πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων & επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω (Αριθμός Φακέλου: 238), έχει ξεκινήσει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους της επιχείρησης, με τη συνεργασία του Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. και της EMETRIS Α.Ε., Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)
ΘΕΩΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
1. Κατάρτιση διοικητικού προσωπικού σε τεχνικές ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και merchandising
60
50
40
10
2. Ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών προϊστάμενων τμημάτων
15
60
48
12
3. Δημιουργία κουλτούρας και εφαρμογή τεχνικών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στους χώρους εργασίας
25
30
20
10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου