Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Σε διάστημα ενός μήνα η έγκριση επενδύσεων με το Fast Track

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, με εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΣΠΙΣ – ΔΕΔΕ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Αργολίδα και αποτελεί την πρώτη επιχείρηση που το επενδυτικό της σχέδιο εγκρίθηκε με διαδικασίες fast track.
Σημειώνεται ότι η συνάντηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των σχεδίων επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α. Η συγκεκριμένη επένδυση εγκρίθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, ένδειξη ότι το σύστημα fast track λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά στον εκσυγχρονισμό της μονάδας χυμοποίησης φρούτων με χρήση νέων τεχνολογιών και ψυκτικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και την εξοικονόμηση ενέργειας, έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2014, από τον επενδυτή, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» που προκηρύχθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2014 και ήταν ύψους 100 εκ €.

Με τη σημερινή έγκριση (fast-track) της πρώτης επένδυσης στο Μέτρο 123Α, υλοποιείται ο κεντρικός στόχος της πρόσφατης 3ης προκήρυξης που ήταν η επιτάχυνση των εγκρίσεων, αλλά και η προσέλκυση κατά το δυνατόν ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων, που είναι πραγματικά έτοιμα, ώστε με την άμεση αξιολόγηση τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους. Το Υπουργείο ανταποκρινόμενο στην απαίτηση για άμεση αξιολόγηση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας, τροποποίησε και βελτίωσε τη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Με αφορμή αυτή την πρώτη έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από το Μέτρο 123Α ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ενισχύουμε τα ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού, εισαγάγοντας τροποποιήσεις, και για πρώτη φορά με διαδικασίες fast track ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο και αναμένεται και η άμεση έγκριση και άλλων.

Κύριος στόχος μας στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία είναι η ενθάρρυνση και στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος, τους πρωτοπόρους της Ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, καινοτόμες διαδικασίες επιλογής αφορούν στην κατά προτεραιότητα ένταξη δικαιούχων επενδυτικών φορέων που έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση του Α.Ε.Π., είτε έχουν διατηρήσει το απασχολούμενο προσωπικό των 50 και πλέον Ε.Μ.Ε. το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατανοώντας τη ιδιαίτερη σημασία της απασχόλησης και τη συμμετοχή τους στην καταπολέμηση της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμμένο κοινωνικό μας πρόβλημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου